Hvorfor skifte til BDO?

I BDO spiller vi hverandre gode, aksepterer feilskjær og heier på andres suksess. Vi jobber tett på hverandre og tett på kundene våre, i alle deler av nærings- og samfunnslivet. Uansett hvilke drømmer og planer du har for den videre karrieren din, får du erfaringer som bringer deg nærmere målene dine.

Hos oss vil du få muligheten til å jobbe tett med vår kunde- og bransjeutvikling i regionen. Du vil få muligheten til å påvirke, lære og utvikle deg. Vi er opptatt av at ansatte kontinuerlig skal få utvikle seg faglig, personlig og som ledere. Gjennom formelle programmer, fadderordninger, tverrfaglig samarbeid og videreutdanningsprogrammer, legger vi til rette for at du skal lykkes best mulig.

BDO har en portefølje og tjenestebredde som gir muligheter for erfarne ledere og fagfolk som ønsker å bidra på tvers av fagområder, bransjer og kundesegmenter. BDO satser spesielt på SMB-markedet og her kommer vi ofte i posisjon som rådgivere og revisorer direkte opp mot ledelse og eiere. Vi satser på digitalisering og ny teknologi som er verdiskapende for kundene.

Bærekraftig utvikling er også et viktig satsingsområde for BDO. 

 

8 gode grunner til å skifte til BDO

  • Vi er til stede i nærheten av der du bor, og kundene våre har sitt virke
  • Vi samarbeider tett med eiere og ledelse for at de skal nå sine mål
  • Vi gir muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Vi legger til rette for fleksibilitet og mobilitet ifht. arbeidssted
  • Vi satser på SMB-markedet, og kommer gjerne i posisjon som rådgivere og revisorer direkte mot ledelse og styret.
  • Vi satser på bærekraftig utvikling i eget hus og som rådgivere for kundene våre
  • Vi har konkurransedyktige lønnsvilkår, herunder deltakelse i bonusordning 
  • Vi har gode pensjons- og forsikringsytelser, inkludert helseforsikring

Ta kontakt med regionsjef Stein Rhoar Juul, eller send oss din CV under Åpen søknad.
 

Åpen søknad Ledige stillinger

Stein Rhoar Juul

Revisjonspartner og regionsleder i SørVest

+47 404 03 005