• Korona og forretningsstyring

    Nyttig informasjon om hvordan håndtere konsekvensene av koronapandemien

Oppdatert på støtteordninger og tiltak

Som følge av koronapandemien er det innført en rekke støtteordninger og tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser for bedrifter og personer. Det er ikke lett for virksomheter å ha oversikt over disse. Vi har derfor listet opp under hvilke nettsider som gir deg best oversikt.

Under finner du også relevante artikler knyttet opp til forretningsstyring og korona.

Og husk at du alltid kan ta kontakt med din rådgiver eller ditt lokale BDO-kontor ved spørsmål. Du finner en oversikt over alle våre 74 kontorer her.

 


 

Bilde som illustrerer en dame


Koronatiltak for næringstlivet

Revisorforeningen gir på sine nettsider oversikt over koronatiltak for næringslivet.

Få oversikt her.

 

Bilde som illustrerer penger


Skatt og avgift

Skatteetaten har laget en samlet oversikt over endringer i satser, avgifter, regler og frister knyttet til skatt og avgift.

Se endringene her.

 

Bilde som illustrerer graf


Regnskapsføring 

Regnskap Norge har en samleside om koronakrisen med relevant informasjon for regnskapsførere.

Se informasjon her.

 


 

Vi bistår deg

Koronakrisen vil påvirke norsk nærings- og samfunnsliv i lang tid fremover. Ulike virksomheter rammes forskjellig, men alle har det til felles at de må håndtere en ny situasjon. Her kan BDO hjelpe. For å få oversikt og konsentrere oppmerksomheten mot rett ting til rett tid, deler vi håndteringen av koronasituasjonen inn i tre ulike faser. Vi kaller denne tilnærmingen RETHINK.

Se hvordan her.