Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.

Ansatte og kompensasjonsordningen - korona

 

Q: Jeg driver en virksomhet uten ansatte, kan jeg søke om kompensasjon for fall i omsetning? Min virksomhet har jo også faste kostnader.

A:
Det er et grunnleggende vilkår for kompensasjon at foretaket som søker har ansatte, blant annet fordi ordningens formål er å sikre arbeidsplasser. En virksomhet som mangler ansatte faller utenfor ordningen per i dag. Dette gjelder også dersom virksomheten er pålagt å stenge, og derfor opplever fall i omsetningen (se «Omsetningsfall» og «Pålagt å stenge» nedenfor).

 

Q: Hva regnes som «ansatt»? Omfatter det frilansere, selvstendige oppdragstakere osv.?

A: På tildelingstidspunktet må selskapet ha hatt minimum én ansatt registrert i arbeidstakerregisteret siden 1. mars 2020, og selv være registrert i arbeidsgiverregisteret.

Minimum én ansatt må ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020. For ansvarlige selskaper er vilkåret oppfylt hvis minimum én personlig deltaker har inntekt fra selskapet som sin hovedinntektskilde, altså at denne inntekten utgjorde minimum 50 % av vedkommendes personinntekt i 2019. Tilsvarende gjelder for enkeltpersonsforetak.

 

Q: Jeg driver et sesongbasert selskap og har lønnskostnader i mars, men lønnen er betalt ut i april. Dette er de første lønnskostnadene for året. Er jeg forhindret fra å søke kompensasjon?

A:
Det står som et vilkår i forskriften at minst en ansatt må ha utbetalt lønn i februar eller mars 2020. Det er imidlertid varslet at det kan komme særlig regulering av sesongbasert virksomhet.

 

Q: Min virksomhet har sagt opp ansatte, kan vi søke om kompensasjon?

A:
Ja, det er ikke et vilkår for kompensasjon at søkervirksomheten ikke har gått til oppsigelser av ansatte. Det er heller ikke et vilkår om å forplikte seg til å ikke si opp ansatte i fremtiden. Søknaden om kompensasjon avhenger dermed av om de andre vilkårene er oppfylt.

Q: Må det være ansatte i hvert av selskapene i konsernet for at konsernet skal kunne søke om kompensasjon?

A: Det følger av veiledningen på kompensasjonsordning.no at kravet om ansatte gjelder samlet for den norske delen av konsernet. Vilkårene i forskriften §§ 2-4 til 2-6 må være oppfylt for alle foretakene i den norske delen av konsernet.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at ordningen gjelder nytt regelverk og at det per i dag foreligger begrenset med veiledning utover det som følger av forskriften og ligger i søknadsportalen. Svarene i FAQ er gitt etter beste skjønn på tidspunktet spørsmålet ble stilt. Vi tar forbehold om at det kan komme avklaringer, presiseringer og endringer som kan påvirke konklusjonene.