Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.

Konsern og kompensasjonsordningen - korona

 

Q: Skal internomsetning elimineres i sammenligningene av jan/feb 19/20 og mars 19/20?

A: Dersom konsernet søker som ett selskap basert på konsolidert regnskap skal internomsetning elimineres. I alle andre tilfeller skal internomsetningen med i det enkelte selskapet sitt grunnlag forutsatt at det dreier seg om reell omsetning. Det betyr at internomsetningen inngår ved beregningen av omsetningsfallet.

I følge veiledningen på kompensasjonsordning.no er det uttalt at:

«Beregningene skal regnes konsolidert som om bare disse enhetene inngikk i konsernet, etter vanlige prinsipper for konsolidering av regnskap. Det innebærer at inntekter fra andre enheter i den norske delen av konsernet elimineres mot kostnader i disse enhetene. Inntekter og kostnader som gjelder konsernenheter utenfor den norske delen av konsernet, skal ikke elimineres, men medregnes på lik linje med inntekter og kostnader overfor eksterne.»

 

Q: Konsernkostnader, som f.eks. regnskapsførsel, IT og kjedeavgift, som mor fakturerer til datterselskapene, er dette en fast uunngåelig kostnad for datterselskapene?

A: Det avhenger av hvilke underliggende kostnader som er knyttet til konsernkostnad eller "management fee". Regnskapsføring er inkludert i kompensasjonsgrunnlaget, det kan også IT-kostnader være, men hvorvidt "kjedeavgift" kvalifiserer avhenger altså av hva det er betaling for.

 

Q: Må alle selskap i hele konsernet konsolideres ved søknad for konsernet? Kan man velge å kun konsolidere 1) underkonsern, eventuelt 2) søsterselskap.

A: Ved søknad for konsernet anses konsernet som om det var ett enkelt foretak. I et slikt tilfelle må søknaden baseres på et konsolidert regnskap. Dette regnskapet må omfatte alle selskaper i den norske delen av konsernet. Det er ikke adgang til kun å konsolidere for visse underkonsern eller søsterselskaper.

 

Q: Kan datterselskap i konsern søke individuelt?

A: Det avhenger av totalt krav om kompensasjon i konsernet. For konsern der summen av samlet tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet overstiger 30 millioner kroner, skal søknad for de enkelte selskapene i konsernet som søker om tilskudd under ordningen skje samlet.

 

Q: Dersom man velger å søke samlet som konsern, må man lage et offisielt konsernregnskap?

A: Nei, det er ikke nødvendig. I henhold til føringene skal konsern som søker støtte som ett foretak inkludere alle enheter i konsernet som er skattepliktige til Norge, med unntak for enheter driver aktivitet i næringer som er unntatt fra tilskuddsordningen.

Beregning av omsetningsfall og faste, uunngåelige må gjøres samlet for den norske delen av konsernet for. Beregningene skal regnes konsolidert som om bare disse enhetene inngikk i konsernet, etter vanlige prinsipper for konsolidering av regnskap. Det innebærer at inntekter fra andre enheter i den norske delen av konsernet elimineres mot kostnader i disse enhetene. Inntekter og kostnader som gjelder konsernenheter utenfor den norske delen av konsernet, skal ikke elimineres, men medregnes på lik linje med inntekter og kostnader overfor eksterne.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at ordningen gjelder nytt regelverk og at det per i dag foreligger begrenset med veiledning utover det som følger av forskriften og ligger i søknadsportalen. Svarene i FAQ er gitt etter beste skjønn på tidspunktet spørsmålet ble stilt. Vi tar forbehold om at det kan komme avklaringer, presiseringer og endringer som kan påvirke konklusjonene.