Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.

Omsetningsfall og kompensasjonsordningen - korona

Q: Vår virksomhet  er ikke pålagt å stenge, men har fortsatt et omsetningsfall. Kan vi søke om kompensasjon?

A:
Det er ikke et vilkår for kompensasjon at foretaket er pålagt å stenge. Virksomheten din kan søke dersom de andre vilkårene er oppfylt.

Pålagt stenging har betydning for hvilken sats for kompensasjon man får (se «Pålagt å stenge» under).

 

Q: Hvordan beregner jeg fallet i omsetningen? Hva skal jeg sammenligne med?

A:
Beregnet normalomsetning mars 2020 (faktisk omsetning mars 2019, justert med en vekstfaktor. Vekstfaktoren fastsettes ved foretakets prosentvise endring i omsetning januar-februar 2019 til januar-februar 2020), sammenholdes med den faktiske omsetning mars 2020.

For kompensasjon for mars 2020 er kravet oppfylt ved fall i omsetningen på 20 prosent eller mer. For øvrige måneder kreves et fall i omsetning på 30 prosent eller mer for kalendermåneden det søkes for.

 

Q: Hvis omsetningen for en restaurant går ned med 10% fra jan19 til jan20 eller feb19-feb20, så bør nedgangen i mars være mer enn 30%, fordi 10%-poeng trekkes fra nedgangen som «forventet nedgang utenom corona»?

A: Sammenligningsgrunnlaget er en beregnet omsetning for mars 2020, som tar utgangspunkt i omsetning for mars 2019 og justert med en vekstfaktor. Vekstfaktoren baserer seg på en sammenligning av omsetning i jan/feb 2019 mot omsetning i jan/feb 2020.

 

Q: Jeg har en nyoppstartet bedrift, og har ikke tall å sammenligne med fra 2019. Kan jeg søke? Hvordan gjøres beregning av omsetningsfall?

A:
Også nyoppstartede bedrifter kan få støtte. Beregning av omsetningsfall gjøres i så fall ved å sammenligne omsetning i månedene som støtteordningen gjelder for, med gjennomsnittlig månedlig omsetning i januar-februar 2020.

 

Q: Vi startet et AS i midten av februar 2020. Kan vi da sammenligne halve februar 2020 med halve mars 2020?

A: Denne problemstillingen er ikke omtalt i forskriften. I et tilfelle hvor dere ikke har omsetningstall for mars 2019, sier forskriften at dere skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

Som følge av at kompensasjonsordningen er firkantet må dere beregne en normalomsetning for mars 2020 ut fra en hel måned, og at normalomsetningen måles mot faktisk omsetning i februar måned (halv måned). 

 

Q: Vi har startet en ny avdeling på høsten i 2019. Kan denne holdes utenfor ved beregning av omsetningsfall? Den er jo ikke i grunnlaget for 2019.

A: Søknaden skjer per juridisk enhet, så avdelingen kan ikke holdes utenom. Fallet i omsetning i mars 2020 settes til den prosentvise forskjellen mellom foretakets beregnede normalomsetning i mars 2020 og faktisk omsetning i mars 2020. Beregnet normalomsetning i mars 2020 settes til omsetning i mars 2019, justert med foretakets prosentvise endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020.

 

Q: Omsetningen i vår virksomhet er veldig sesongavhengig, nesten all omsetning kommer på sommeren. Hva gjør vi?

A:
For bedrifter der omsetningen er sesongavhengig kan kompensasjonsordningen per i dag treffe dårlig. Regjeringen har varslet at de ser på dette for fremtidige tiltakspakker.

 

Q: Vi driver virksomheten gjennom to avdelinger i et aksjeselskap. En avdeling har mistet nesten hele omsetningen som følge av korona, mens den andre avdelignen kun har opplevd mindre problemer. Hvordan beregner vi omsetningsfall?

A:
Dersom et aksjeselskap har to eller flere underavdelinger skal beregningen av omsetningsfall gjøres ut fra aksjeselskapets totale omsetning – ikke hver avdeling for seg.

 

Q: Vi har et selskap rigget for vekst i 2020, som har pådratt seg mye faste kostnader som følge av dette. Finnes det noen alternativer for måling av omsetningsnedgang?

A:
Målingen skal gjøres mot sammenlignbar periode året før. Unntak fra dette gjelder bare for vekstselskaper, nyetablerte og andre selskaper som har hatt unormal lav omsetning samme periode året før.

 

Q: Hvis samtlige ansatte i selskapet er sykemeldt fra starten av mars, og selskapet derfor ikke har omsetning i mars eller april, kan selskapet søke kompensasjon?

A:
Selskapet kan ikke søke om kompensasjon med mindre inntektsfbortfallet skyldes koronakrisen.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at ordningen gjelder nytt regelverk og at det per i dag foreligger begrenset med veiledning utover det som følger av forskriften og ligger i søknadsportalen. Svarene i FAQ er gitt etter beste skjønn på tidspunktet spørsmålet ble stilt. Vi tar forbehold om at det kan komme avklaringer, presiseringer og endringer som kan påvirke konklusjonene.