Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.

Periodisering og kompensasjonsordningen - korona

 

Q: Revisor var på besøk i mars og sendte melding for revisjon. Kan hele beløpet inngå i mars, eller må det periodiseres?

A: Revisjonshonorar må periodiseres over året. Det samme gjelder for øvrig for regnskapshonorar.

 

Q: Utgifter skal periodiseres hvis jeg har forstått riktig, hva med omsetningen, når bedriften kun har inntekter mai til aug?

A: Både inntekter og utgifter skal periodiseres. For sesongbaserte virksomheter er det varslet at det vil komme egne regler. Så langt gjelder kompensasjonsperioden for mars, april og mai.

 

Q: Vi benytter kontantprinsippet (periodiserer ikke), både hittil i 2020 og hele 2019. Hva gjør vi?         

A: Det er et absolutt vilkår etter forskriften at faste uunngåelige kostnader tilordnes jevnt over perioden de påløper. Faste uunngåelige kostnader som påløper periodevis, skal fordeles jevnt over den perioden som kostnaden gir virksomheten en fordel. Dette må hensyntas i grunnlaget for søknaden.

 

Q: Ved periodisering av inntekter, kan man flytte all fakturering til f.eks. mai slik at april blir veldig dårlig?

A: Tidspunktet for fakturering er ikke avgjørende. Inntekten skal periodiseres i tråd med vanlige regnskapsprinsipper. For mars 2020 skal dere oppgi inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester, selv om de ikke er fakturert.

 

Q: Skal forskuddsbetalt leasing-leie (betalt ved etablering av avtale) periodiseres inn som kostnad den enkelte måned?

A: Ved leasing og leie settes faste uunngåelige kostnader til leiebeløp fordelt jevnt over perioden leiebeløpet gjelder. Dette gjelder uavhengig av hvilke poster kostnaden skal føres på i virksomhetens regnskap og hvordan kostnaden skal periodiseres etter den regnskapsstandard virksomheten benytter. Den del av fast, uunngåelig kostnad som etter foretakets regnskapsstandard skal balanseføres, medregnes likevel ikke.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at ordningen gjelder nytt regelverk og at det per i dag foreligger begrenset med veiledning utover det som følger av forskriften og ligger i søknadsportalen. Svarene i FAQ er gitt etter beste skjønn på tidspunktet spørsmålet ble stilt. Vi tar forbehold om at det kan komme avklaringer, presiseringer og endringer som kan påvirke konklusjonene.