Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
  • Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

 

Tiltakene skal bidra til omstilling, innovasjon og vekst når epidemien er over. De er særlig rettet mot vekst- og gründerselskap og omfatter økte rammer for lån og tilskudd. I tillegg styrkes næringsrettet forskning og Investinor får økt investeringskapital til å gjennomføre investeringer i tidligfaseselskap.  

 

Hvem gjelder det? 

Tiltakene er særlig rettet mot virksomheter i en tidlig fase og vekstselskaper. Ordningene forvaltes av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. 

 

Hva må jeg gjøre for å kunne nyttiggjøre meg av dette? 

Vurder om virksomheten har potensielle forsknings- og utviklingsaktiviteter.  

 

Hvordan kan BDO hjelpe meg? 

  • Kartlegge hvilke tilskuddsordninger som kan være relevante for din virksomhet 
  • Hjelpe deg med søknad og nødvendig dokumentasjon og rapportering, inkludert: 
  • Utforming av søknad og gjennomføring av søknad om midler  
  • Bistand i utviklingen av interne systemer som sikrer at krav fra tilskuddsgiver overholdes, herunder rapporteringskrav og synliggjøring av at penger er benyttet til formålet 
  • Bistand av utforming av rapportering til tilskuddsforvalter/eier 
  • Bekreftelse av dokumentasjonen 

I BDO har vi over tid hatt fokus på skattefunn-ordningen. Vi har etablert et eget tverrfaglig team som har kompetanse på hele skattefunn-prosessen fra utforming søknader, system for prosjektoppfølging og regnskap, revisjon/attestasjon og skatterådgivning. 

 

Vedtatte tiltak: 

(sist oppdatert 22.4.2020) 

 

Økt ramme for innovasjonslån 

Regjeringen foreslår å øke rammen på innovasjonslån med 1,6 milliarder kroner til tre milliarder. Slike lån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling internasjonalisering og utvikling, og kan finansiere inntil 50% av selskapets kapitalbehov, likevel begrenset til 50 mNOK. Innovasjonslån er ikke begrenset til bestemt formål, men finansierer ikke løpende driftsutgifter. Ordningen prioriterer heller ikke virksomheter som hovedsakelig har et lokalt eller regionalt marked, så som tradisjonell varehandel, håndtverkertjenester, o.l.
 

Ekstraordinært innovasjonstilskudd  

Innovasjon Norge etablerer et ekstraordinært innovasjonstilskudd med ramme på 2,1 milliarder kroner rettet mot små- og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner. Tilskuddet er et supplement til øvrige tilskuddsordninger, og fokuserer på aktivitet som styrker selskapets innovasjonsevne herunder omstillingsprosesser og strategiutvikling, i tillegg til tradisjonell FoU-aktivitet.  

Tilskudd til innovasjonsprosjekt forutsetter verdiskapning i Norge, utvikling av løsning som er ny og bedre enn tilgjengelige løsninger i dagens marked, et nasjonalt marked for løsningen - helst også internasjonalt, at virksomheten kan sannsynliggjøre gjennomføringsevne (både finansielt og operasjonelt) og at tilskudd fra Innovasjon Norge har utløsende effekt for prosjektets gjennomføring. 

Tilskuddet kan finansiere inntil 80% av prosjektkostnadene. 
 

Finansiering av oppstart  

Innovasjon Norge utvider rammen for finansiering av oppstart med 500 millioner kroner, fordelt på oppstartslån og kommersialiseringstilskudd 2. Oppstartslån og kommersialiseringstilskudd 2 gjelder for selskap yngre enn 5 år, med prosjekter som representerer noe vesentlig nytt i markedet og med betydelig vekstpotensiale. Kommersialiseringstilskudd 2 kan finansiere inntil 75% av kostnadsgrunnlaget, begrenset til 750.000 kroner. Oppstartslån kan finansiere inntil 80% av kostnadsgrunnlaget, likevel begrenset til maksimalt lånebeløp på 2,4 millioner kroner. Lånet har en løpetid på 4 år, er avdragsfritt i hele perioden og rentefritt i 2,5 år.

Selskap som tidligere har mottatt kommersialiseringstilskudd kan likevel søke på disse virkemidlene.

 

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer 

Støtteordningen på 50 millioner kroner skal bidra til at blant annet inkubatorer, akseleratorer og co-working spaces slike miljøer kan opprettholde tilbudet til oppstarts- og vekstselskaper. 

 

Næringsrettet forskning 

Regjeringen vil med forslaget sikre at forskningsprosjekter- og aktiviteter i næringslivet ikke avsluttes. Virkemiddelet fokuserer på samspill mellom akademia og næringsliv, og legger grunnlag for å kommersialisere resultater fra forskning. Det settes av 250 millioner kroner i økt ramme i forslaget. 

 

Skattefunn 

Skattefunn er en insentivordning for bedrifter i Norge som skal stimulere til økt forskning og utvikling (FoU) i næringslivet. Skattefunn gjelder både store og små virksomheter som utvikler en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess, og som kan avgrense utviklingen i et målrettet prosjekt. I tillegg stilles det krav til at prosjektet fremskaffer ny kunnskap eller nye ferdigheter, samt. at virksomheten har nytte av resultatet.

Forskningsrådet behandler alle søknader som mottas før sommeren innen tre uker. Det vil også være muligheter for å få forlenget prosjektperioden dersom prosjektet må utsettes.  

 

Ta kontakt

Spørsmål eller øsnker du bistand? Kontakt oss gjerne og les mer om hvordan vi kan bidra på siden tilgang til myndighetens tiltakspakker og andre offentlige tilskudd

 

Les også Tid for å satse på forskning og utvikling