Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
 • Skatt og avgift

Tiltak skatt og avgift


Formålet med tiltakene er å bidra til å redusere eller utsette virksomheters totale utgiftsbelastning og rapporteringsbyrde. Tiltakene har gitt endringer i satser, oppheving av enkelte avgifter, endring av regler og lemping på frister. Tiltakene innenfor skatt og avgift gir også midlertidige tilbakeføringer og lemper på bruk av tvangsmulkt. Alle tiltakene under skatt og avgift er vedtatt med unntak av kompensasjonsordningen for 0-sonen når det gjelder arbeidsgiveravgift. 

 

Hvem gjelder det? 

Tiltakene under skatt og avgift treffer de fleste virksomheter, og det er viktig å gjøre en vurdering om det er behov for å benytte seg av det. Spesielt gjelder dette der det er gitt utsatte frister for innmelding og leveringer. 


Hva må jeg gjøre for å nyttiggjøre meg av dette? 

Innenfor skatt og avgift er ikke alle detaljene rundt gjennomføringen av tiltakene på plass. For noen av tiltakene har skatteetaten varslet at de må komme tilbake med mer informasjon. 

 

Hvordan kan BDO hjelpe meg? 

I BDO har vi bred kompetanse innenfor skatt og avgift og kan veilede deg og din bedrift innenfor et bredt spekter av forskjellige spørsmål. Vi kan hjelpe deg å få på plass gode rutiner for dokumentasjon og rapportering, kartlegge hvordan de ulike tiltakspakkene slår ut for din virksomhet, om de omfatter din virksomhet, hvilket mulighetsrom byr de på og hva må du foreta deg. Vi kan bistå med det som skal på plass for at du skal kunne nyttiggjøre deg av mulighetene som ligger der, for eksempel dokumentasjon og rapportering.

 

Skatt

Vedtatte tiltak skatt (sist oppdatert 8.4.2020): 

 1. Utsatt betaling av forskuddsskatt
 2. Midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd
 3. Utsettelse med betaling av formueskatt

 

Utsatt betaling av forskuddsskatt

 • Den første terminen 15. mars. Regjeringen har vedtatt en foreløpig utsettelse til 1. mai. Dette gjelder først og fremst selvstendig næringsdrivende, men også andre som betaler forskuddsskatt, for eksempel på grunn av formue, omfattes.
 • Betaling av andre termin i forskuddsskatten for personlige skattytere er nå utsatt fra 15. mai til 15. juli.
 • Les mer på Skatteetatens sider. 

 

Midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd

 • Regjeringen innfører en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd de to foregående år. Et slikt tiltak ble også innført under finanskrisen i 2008.
 • Det blir adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene.
 • Ordningen omfatter kun bedrifter som har gått med overskudd i 2018 eller 2019.

 

Utsettelse med betaling av formueskatt

 • En midlertidig ordning om utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020 for personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat i 2020. For selskap som utarbeider konsernregnskap, er vilkåret at konsernregnskapet har negativt resultat for å få utsatt betaling av formuesskatten på aksjer i morselskapet.
 • Gjelder på virksomhetsformue for inntektsåret 2020 for personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat i 2020. 
 • Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. 
 • Les mer på Stortingets sider.

 

Kontakt oss om skatt:

Spørsmål eller ønsker du bistand? Ta kontakt med Hanne Fritzsønn.

 

Relevante artikler om skatt: 

Slik blir endringene innen skatt og avgift i tiltakspakke 3 
Her er regjeringens nye tiltakspakke 27.mars 
De nye skatte og avgiftstiltakene i mandagens krisepakke 
Regjeringens økonomiske tiltakspakke midlertidige endringer på skatte og avgiftsområdet 

 

Avgift

Vedtatte tiltak skatt (sist oppdatert 8.4.2020): 

 1. Flypassasjeravgiften tilbakebetales
 2. Lufthavnavgiftene opphører
 3. Utsatt innbetaling av merverdiavgiften
 4. Endring av nedsatt merverdiavgiftssats
 5. Arbeidsgiveravgift
 6. Tvangsmulkt

 

Flypassasjeravgiften tilbakebetales

 • Flypassasjeravgift for perioden 1. januar 2020 tom. 31. oktober 2020 som allerede er innbetalt for perioden, skal tilbakebetales til flyselskapene eller deres representanter.
 • Det legges opp til en enkel måte å gjennomføre dette på, og alle registrerte flyselskap eller deres representanter vil få praktisk informasjon om gjennomføring tilsendt direkte fra skatteetaten.

 

Lufthavnavgiftene opphører

Fra 13. mars til 30. juni opphører lufthavnavgiftene melder Avinor. Det gjelder følgende avgifter for sivil luftfart:

 • Passasjeravgift
 • Transittavgift
 • Securityavgift
 • Take-offavgift

Du kan lese mer om disse avgiftene på Avinor sine hjemmesider 

 

Utsatt innbetaling av merverdiavgiften

 • Innbetaling av merverdiavgiften for 1. termin 14. april er utsatt til 10. juni. Det er ikke gitt utsettelse for årsoppgave primærnæringene. Det er heller ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene.
 • Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist, men dersom du har innbetalt merverdiavgift for 1. termin, og ønsker denne tilbakebetalt må du ta kontakt med skatteetaten.

 

Endring av nedsatt merverdiavgiftssats

 • Ordningen med nedsatt sats gjelder for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.
 • Endringen fra 12 til 8 % var foreslått å gjelde fra 1. januar 2020. Satsen ble i stedet vedtatt ytterligere nedsatt til 6 % gjeldende fra 1. april til 31. oktober i år. -
 • Det er leveringstidspunktet som er avgjørende for mva-satsen. Dette er tjenester som i stor utstrekning blir fakturert på forskudd. Følgelig vil en flyreise solgt i november 2019 med avreise i april 2020, nå omfattes av satsreduksjonen.

Hvis en bokføringspliktig kjøper mottar en salgskvittering (ved kontantkjøp) eller faktura (ved andre kjøp) med leveringsdato mellom 01.04.20 og 31.10.20 hvor det er benyttet 12 % mva i stedet for 6 % mva, så skal kjøper be selger om:

 • Returkvittering og ny kvittering ved kontantkjøp
 • Kreditnota og ny faktura ved andre kjøp enn kontantkjøp

Hvis tjenester med lav mva-sats som skal leveres i perioden mellom 01.04.20 og 31.10.20 er forskuddsfakturert før 01.04.20 med 12 % mva, må dette nå krediteres og faktureres på nytt med 6 % mva.

Tjenester med lav mva-sats som er levert til og med 31.03.20, men som etterskuddsfaktureres etter 31.03.20, må faktureres med 12 % mva.

Tjenester med lav mva-sats som leveres i perioden mellom 01.04.20 og 31.10.20, men som etterskuddsfaktureres etter 31.10.20, må faktureres med 6 % mva.

Skatteetaten har varslet at de skal komme tilbake med der informasjon om gjennomføringen.

 

Arbeidsgiveravgift

 • Arbeidsgiveravgiften skal senkes med 4 prosentpoeng i 2 måneder.
 • Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere etter vanlig satser. Har du allerede sendt a-melding for mars, skal du heller ikke gjøre noe. Skatteetaten ser på hvordan dette skal løses.
 • Innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020
 • 27. mars la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon for arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni). Det vil også etableres en ordning for å gi kompensasjon til foretakene i sone V (0-sonen). Tiltakene innebærer en endring i den godkjente avtalen om differensiert arbeidsgiveravgift og må godkjennes av ESA. Vedtakene må derfor utredes nærmere før endelig forslag legges frem i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

 

Tvangsmulkt

 • Bruk av tvangsmulkt er i første omgang stoppet for a-melding med leveringsfrist 5. mars.
 • Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.
 • Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.
 • Også for MVA-meldingen vil det ikke ilegges tvangsmulkt ved meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni. Også dersom du leverer én gang i året (årstermin, frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april), vil du ikke risikere tvangsmulkt ved for sen innlevering.
 • For personlig næringsdrivende og aksjeselskap vil det ikke ilegges tvangsmulkt dersom skattemeldingen ikke leveres innen fristen 31. mai.

 

Kontakt oss om avgift:

Spørsmål eller ønsker du bistand? Ta kontakt med Knut Andreassen eller Siv Merethe Øveraasen 

 

Relevante artikler om avgift: 

Slik blir endringene innen skatt og avgift i tiltakspakke 3 
Korona-tiltak: Slik kan endringer i merverdiavgiften virkelig monne 
Korona-krisepakke for avgift vedtatt i Stortinget 
Avgiftsnyhetene i regjeringens tiltakspakke