Anette Walaker Hansen

Advokattjenester, Oslo

Hvorfor søkte du jobb hos BDO?
Jeg søkte meg til BDO fordi vi jobber med fagfelt jeg synes er spennende, som selskapsrett og skatterett, og fordi jeg ønsket å jobbe i et stort selskap med høy kompetanse og godt omdømme. I tillegg fikk jeg tidlig inntrykk av at BDO er et sted hvor det satses tungt på å ha et godt arbeidsmiljø.

Hvordan har din første tid i BDO vært?
Den første tiden min i BDO har vært morsom og opplevelsesrik. BDO har tilrettelagt for god faglig utvikling, samtidig som jeg har blitt kjent med mange interessante mennesker, både gjennom arbeidsdagen og sosiale arrangementer. Vi har vært på tur til Dubrovnik, vi dro til BDO GO! i Beitostølen med hele BDO Norge, og jeg har vært i Hemsedal på vintertur. Jeg må også nevne onboarding-programmet Camp BDO i Kitzbühel, hvor jeg sammen med 150 andre nyansatte fikk en god innføring i hva som rører seg i BDO – og det i utrolig flotte omgivelser. Alt dette har bidratt til at jeg har opparbeidet meg et stort nettverk på kort tid, noe jeg har hatt godt utbytte av.

Hvordan er det å jobbe i BDO Advokater?
Arbeidsdagene er varierte, utfordrende og spennende. Foreløpig har jeg arbeidet ganske bredt innenfor skatt- og selskapsrett, og jobber med alt fra omorganisering av konserner til enkeltstående skattespørsmål fra klienter og revisorer. I tillegg har jeg jobbet en del med granskingsavdelingen i BDO. I BDO Advokater opplever jeg å være en del av et faglig sterkt nettverk med mange engasjerte og vennlige mennesker som bryr seg om å levere gode tjenester.

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO? 
I BDO utarbeider jeg min egen utviklingsplan med kortsiktige og langsiktige mål, og jeg spesifiserer hvordan jeg vil jobbe for å nå disse målene. Jeg blir tett fulgt opp av min personalansvarlig, som også fungerer som en støttespiller og rådgiver som er god å ha som nyansatt. I advokatbransjen er det viktig å hele tiden holde seg faglig oppdatert, og kanskje særlig i skatteretten som er et spesielt dynamisk fagfelt. Dette blir det tilrettelagt for ved at arbeidsgiver sponser kurs i regi av for eksempel Advokatforeningen/JUS og IFA. Det holdes også kurs internt i BDO. For min egen del er det aktuelt at jeg selv skal være med å holde kurs. Foreløpig har jeg bidratt med å skrive fagartikler til BDO-bloggen og til BDO World Wide Tax News. Fremover ser jeg for meg at jeg skal jobbe for å få fullført de tre rettssakene som kreves for å få advokatbevilling, noe det tilrettelegges for at jeg skal kunne gjøre.

Hva er det beste med å jobbe i BDO?
Det må være kombinasjonen av å jobbe et sted hvor det er høy kompetanse, gode utviklingsmuligheter, og et veldig godt sosialt miljø. Jeg opplever å bli møtt med forståelse og respekt av alle kolleger, og at det samarbeides godt både internt blant advokatene og mellom tjenesteområdene i BDO. I tillegg er det meningsfullt å jobbe med folk som bryr seg om at klientene skal få det de betaler for. Til sammen utgjør alt dette mye av grunnen til at jeg har lyst til å bli værende her.

KJERSTI STEINLEIN ALSERUD
Leder, rekruttering
Mobil: 958 40 206
[email protected]

KINE TUCHEL
Erfaren rekruttering
Mobil: 988 03 296
[email protected]

KATINKA TEIGEN HELGEBY
Nyutdannet rekruttering
Mobil: 951 44 811
[email protected]

HANNE BOGE
Nyutdannet rekruttering
Mobil: 907 93 001
[email protected]