1:

Bård Christian Tveikra

Revisjon, Trondheim

Hvorfor søkte du jobb i BDO?
Jeg fikk deltidsjobb på BDO Regnskap i Trondheim mens jeg tok master i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen. Måten jeg ble tatt imot på og inntrykket jeg fikk av BDO gjennom året gjorde at BDO ble et klart førstevalg for meg når jeg skulle søke fast jobb.

Hvordan har din første tid i BDO vært?
Utfordrende og lærerik! Man merker fort at BDO bruker store ressurser på at man både skal mestre arbeidsoppgaver og trives sosialt. Etter to intensive uker i Oslo og Kitzbühel i Østerrike for alle nyansatte gikk det ikke lang tid før første kundemøte. Man blir «kastet litt ut i det», men det er alltid hjelpsomme og flinke kolleger som hjelper deg. Jeg fikk en fadder med to års erfaring, og vi har en del kunder vi jobber sammen på. Vi fikk raskt en god tone, og han har vært til god hjelp gjennom mitt første år.

Hvordan er det å jobbe i revisjon?
Som revisor skal man kvalitetssikre den finansielle rapporteringen til virksomheter og sørge for at den er iht. lover og regler, men også mye mer. God revisjon krever at man forstår kunden og dens omgivelser, som betyr at man må forstå kundens bransje, prosesser, risikoer og verdidrivere. Det er dette jeg synes er mest spennende med revisjon. Vi har mange forskjellige kunder innen ulike bransjer, og jeg har revidert bilselskap, handelsbedrifter, stiftelser, eiendomsselskap, investeringsselskap og leger for å nevne noe. På større kunder jobber vi i team, mens jeg gjennomfører hele revisjonen selv på mindre kunder. Jeg er veldig glad for denne variasjonen i BDO.

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO?
Alle ansatte i BDO utarbeider sin egen utviklingsplan som kontinuerlig følges opp. Vi har mange muligheter og det meste er mulig hvis man selv ønsker det, viser interesse og tør å ta nye utfordringer. Innen revisjon kan man for eksempel spesialisere seg på bransjer man har interesse for, eller delta på satsningen som gjøres innenfor digitalisering. Jeg har blant annet tatt ansvaret for skoleteamet i Trondheim, som samarbeider med NTNU Handelshøyskolen, hvor jeg planlegger bedriftspresentasjoner, markedsføring og andre arrangementer rettet mot studentene.

Hva er det beste med å jobbe i BDO?
Det beste med å jobbe i BDO er kollegaene. Det er sikkert noe de fleste har hørt før, men det blir ikke mindre sant av den grunn. På avdelingen i Trondheim er det mange unge ansatte, så det gjorde det veldig lett å gli inn. Jeg vil også trekke frem hvor raskt man får ansvar, som gjør at man føler mer eierskap overfor kunden og jobben man gjør.