Niklas Langerød

Transaksjonsrådgivning, Oslo

Hvorfor søkte du jobb i BDO?
Før jeg begynte jobbsøkerprosessen pratet jeg med venner og bekjente for å danne meg en bedre formening om hvordan det er å jobbe innen forskjellige bransjer og bedrifter. Et av selskapene som utpekte seg spesielt i denne sammenheng, både sosialt og faglig, var BDO. Samtlige jeg pratet med understrekte hvor jordnære og dyktige de ansatte var. Videre tilbyr BDO interessante tjenesteområder i kombinasjon med en stor og variert kundemasse. Dette appellerte veldig til meg.

Hvordan har din første tid i BDO vært?
Starten i BDO har vært strålende og besto av et onboarding-program som omfattet nærmere tre uker med kurs og sosiale arrangementer, hvorav rundt to av ukene ble tilbragt i Kitzbühel. Oppholdet i Kitzbühel var svært lærerikt og morsomt, og ga en god mulighet til å bli kjent med de nærmere 150 nyansatte, samt BDOs tjenesteområder og kontorer. Første dag tilbake på kontoret ble jeg satt på et større prosjekt. Som nyansatt i BDO får en fra start av spennende oppgaver og mye ansvar. For min del innebar dette å bygge en kompleks Excel-modell, samt kundemøter allerede den første uken. 

Hvordan er det å jobbe med transaksjonsrådgivning?
Å jobbe i transaksjonsrådgiving er utrolig gøy! Vi har et bra miljø preget av lave skuldre og mye godt humør tross tidvis hektiske perioder. Mulighetene i avdelingen er mange og vi jobber med prosjekter innen blant annet due diligence, verdsettelse og M&A. Kundebasen inkluderer alt fra små og mellomstore bedrifter til børsnoterte konsern i Norge og internasjonalt. Dette gir et betydelig læringsutbytte ettersom det er store variasjoner innen hva disse aktørene fokuserer på og ønsker av oss. Variasjonen er veldig givende ettersom jeg blir kjent med et bredt spekter av fag- og tjenesteområder, jeg får en bedre totalforståelse for transaksjon- og prisingsmekanismer, samt får bedre forutsetninger for å spesialisere meg over tid.

Hvilke utviklingsmuligheter har du i BDO?
Utviklingsmulighetene i BDO er svært gode. Jeg har min egen utviklingsplan med korte og lengre individuelle målsetninger, som jeg følger opp og justerer i samarbeid med min nærmeste leder. Sammen med større prosjektevalueringer får jeg følgelig løpende tilpasset og endret mine mål for å sikre en kontinuerlig kompetanseheving.  Dette er i mine øyne et svært verdifullt aspekt ved å jobbe i BDO. 

Hva er det beste med å jobbe i BDO?
Det beste med å jobbe i BDO er læringsmulighetene. Vi har en stor og variert kundekrets som gir mange og nye muligheter. Videre er arbeidsmiljøet godt både faglig og sosialt, som gir en fin og givende hverdag. Det kompetente miljøet og kundene våre gjør det mulig å holde seg faglig relevant og åpner for å stadig lære nye og spennende ting!

Thea Nystad Prøsch

Thea Nystad Prøsch

Rekruttering

 

Kontakt

 

 

Marte Ryen

Marte Ryen

Rekruttering

 

Kontakt

 

Helene Maurset

Helene Maurset

Rekruttering

 

Kontakt