REACT - Lover og regler

 

Vi hjelper deg å få og beholde oversikt over gjeldende lover og regler knyttet til blant annet regnskap og rapportering, arbeidsforhold og skatt- og avgift.

Vi kan: 

•    Gi deg løpende rådgiving knyttet til regnskap og rapportering, arbeidsforhold og skatt- og avgift. 
•    Gi råd knyttet til helt konkrete problemstillinger
•    Gjøre større kartlegginger av hvordan til enhver tid gjeldene lover og regler påvirker din virksomhet

Kontaktpersoner:

Knut Andreassen

Hanne Fritzsønn