REACT - Mennesker og kompetanse

 

Når vi ikke lenger kan møtes fysisk må vi finne andre måter å jobbe sammen på og gi hverandre tilbakemeldinger på. Vi har verktøy og kunnskap som kan gjøre dette enklere.  

Vi kan hjelpe deg å legge til rette for, og gjennomføre, en god og ansvarlig medarbeiderdialog​ gjennom digitale spørreundersøkelser og digitale postkasser. 

Kontaktpersoner: 

Marit A.Kvernmo

Mia Kiønig Vollan 

 


 

Vi hjelper deg å håndtere din rolle som arbeidsgiver på en god og ansvarlig måte, også i krevende tider.

Vi kan blant annet: 

  • Kartlegge dine rettigheter og forpliktelser som arbeidsgiver knyttet til permitteringer, oppsigelser, inntak av nyansatte etc.  
  • Gi deg praktisk bistand knyttet til permitteringer, oppsigelser, inntak av nyansatte etc. 
  • Hjelpe deg med spørsmål knyttet til personvern for dine ansatte​ 
  • I forbindelse med smittereduserende tiltak kan virksomheten måtte samle inn og håndtere nye typer sensitiv informasjon. Fører du for eksempel en oversikt over syke medarbeidere og hvilke kolleger disse har vært i kontakt med? Vi hjelper deg å samle inn og håndtere denne informasjonen i henhold til regelverket (GDPR) 
  • Bistå med øvrige arbeidsrettslige vurderinger 

Kontaktpersoner: 

Tore Hoem

Henrik Dagestad (På GDPR)

 


 

Vi hjelper deg å fylle nøkkelroller i virksomheten, enten fordi de som vanligvis gjør jobben ikke lenger har mulighet, eller fordi det har dukket opp nye eller mer omfattende behov. 

Vi kan bistå, eller fylle rollen som, Controller​, Økonomisjef​, Regnskapssjef​, Prosjektleder​ og HR-sjef​. I tillegg kan vi hjelpe til å løse ulike oppgaver som faller innenfor økonomifunksjonen som for eksempel utfakturering, likviditetsoppfølging eller oppdatering av prognoser og budsjetter. 

Kontaktpersoner: 

Andreas Tjemsland  

Nina Tjeldflaat