REACT - Strategi og drift

 

Vi hjelper deg med å fylle din rolle og ditt ansvar som styreleder og daglig leder i en utfordrende tid.

Vi kan blant annet:

 • Hjelpe deg å få oversikt over virksomhetens økonomiske situasjon og likviditet, identifisere eventuelt nødvendige tiltak, og bistå i gjennomføringen av disse​
 • Bistå deg med en oversikt over hva du har ansvar for og hva som forventes av deg som aktsomt styremedlem​ eller daglig leder inkl. e-læringskurs
 • Gi løpende rådgiving, gitt en situasjon i rask endring være en sparringspartner i utfordrende situasjoner overfor ansatte, kunder og leverandører​
 • Hjelpe deg å få på plass gode rutiner for dokumentasjon og rapportering​
 • Hjelpe deg å gjennomføre digitale styremøter​, inkludert forberedelser, dokumentasjon og avvikling i henhold til gjeldende regelverk​

Kontaktpersoner:

Christian Dalby

Thomas Lidsheim

 


 

Vi hjelper deg å få oversikt over og evt. reforhandle kontrakter og avtaler slik at disse i så stor grad som mulig er tilpasset situasjonen virksomheten din står i. 

Vi kan blant annet:

 • Gå gjennom kontrakter og avtaler, inkl. leieavtaler​
 • Gå gjennom/kartlegge forpliktelser og rettigheter​
 • Bistå i kontraktsforhandlinger med leverandører​
 • Vurdere hvorvidt kriteriene i eksiterende avtaler åpner for at en av kontraktspartene kan påberope force majeure​
 • Vurdere moms- og skattesituasjon opp mot nye avtaleforslag
 • Vurdere behov for nødvendige forbehold gitt fremtidig risikobilde​
 • Være sparringspartner knyttet til andre juridiske forhold

Kontaktpersoner:

Hanne Fritzsønn