• REALISE

REALISE - Se, skap og realiser nye muligheter

REALISE-fasen handler om å bruke erfaringer fra REACT og RESILIENCE til å tilpasse virksomheten ytterligere - for både nåtid og fremtid. Vi hjelper deg å sikre handlingsrom og å identifisere, skape og realisere muligheter og oppsider.

Les mer om hvordan vi kan bidra i REALISE-fasen:

 

Mennesker og kompetanse 

Vi hjelpe deg å skape konkurransefortrinn med utgangspunkt i riktig utvikling og bruk av kompetanse og nye trender i arbeidslivet.

Les mer her

 

Økonomistyring og finansiering 

Vi kartlegger muligheter og bistår deg med gjennomføringen av strategiske valg knyttet til for eksempel investeringer, eierskap og selskapsstruktur.

Les mer her

 

Strategi og drift 

Vi hjelper deg å identifisere og realisere strategiske muligheter gitt «den nye normalen» knyttet til for eksempel forretnings- og tjenesteutvikling. Og vi hjelper deg å omsette erfaringene fra en krevende situasjon i læring og utvikling.

Les mer her

 

Lover og regler

Vi hjelper deg å få en forståelse for hvordan rammebetingelsene for din virksomhet kan utvikle seg, basert på vår kunnskap om forventet utvikling innen relevante lover og regler.

Les mer her