REALISE - Lover og regler

 

Vi har oversikt over viktige politiske prosesser og utviklingen innen relevante lover og regler, skatter og avgifter. 

Vi hjelper deg å identifisere hva som kan påvirke din virksomhet og hvordan du kan realisere mulighetene og redusere mulige nedsider. Vi bistår med blant annet:

  • Løpende juridisk, økonomisk/finansiell og forretningsmessig rådgiving og sparring
  • Impact assessements knyttet til ulike (mulige) endringer i rammebetingelser

Kontaktpersoner:

Hanne Fritzsønn

Knut Andreassen