REALISE - Mennesker og kompetanse

 

Vi hjelper deg å kartlegge kompetansen som finnes i virksomheten i dag, og å identifisere hva slags kompetanse som behøves i fremtiden.

Vi bistår også med å legge et løp for hvordan du kan sikre de hodene du trenger, enten det handler om å utvikle egne medarbeidere eller ansette nye. Vi bistår blant annet med:

  • Kompetansekartlegging - hva slags kompetanse trenger virksomheten og hva finnes her i dag
  • Utvikling og gjennomføring av kompetansestrategier, inkludert løp for leder- og medarbeiderutvikling

Kontaktpersoner: 
Marit A.Kvernmo
Bente Kristin Malmo