REALISE - Strategi og drift

 

En ny virkelighet kan avdekke og by på nye muligheter både med tanke på forretningsmodeller, drift og markeder. 

Vi hjelper deg å kartlegge mulighetsbildet og å gjennomføre de grepene virksomheten ønsker å ta. Vi bistår med fasilitering av strategiprosesser knyttet til blant annet:

  • Posisjonering og markedsutvikling
  • Internasjonalisering
  • Kommersialisering
  • Bærekraftig utvikling 
  • Restrukturering

Kontaktpersoner: 

Marit A. Kvernmo

Thomas Lidsheim

Snorri S. Rasch

  
Vi hjelper deg å identifisere og realisere nye forretningsmuligheter, med vekt på hva som vi prege fremtidens markeder.

Gjennom anerkjent metoder for forretningsutvikling og god prosessledelse- og støtte hjelper vi deg å gå fra ide til ferdig konsept/produkt.

Kontaktpersoner: 

Thomas Lidsheim

Snorri S. Rasch

 


 

En krise setter organisasjon og ledelse på prøve. Det blir tydeligere hva som fungerer godt, og hva som må jobbes mer med.

Vi hjelper hele virksomheten å omsette erfaringene fra en krevende situasjon i læring og utvikling, og vi hjelper deg å sette retning fremover. Vi kan bistå med blant annet:

  • Evalueringer knyttet til krisehåndtering, arbeidsformer og -organisering, leverandørkjeder og forretningsmodeller
  • Leder- og organisasjonsutvikling, inkludert coachingløp og virksomhetsinterne skoler
  • Prosesser for å definere og implementere visjoner, verdier og virksomhetskultur
  • Prosesskartlegging for å definere hvilke rutiner og kontroller som fungerer, og hvilke som ikke fungerer - hvilke forbedringer kan eller må gjøres

Kontaktpersoner: 

Marit A. Kvernmo

Morten Thuve