• RESILIENCE

RESILIENCE - Bygg en robust virksomhet

RESILIENCE-fasen handler om å finne mer bærekraftige og langsiktige løsninger for den nye normalen og å bygge en robust og tilpasningsdyktig virksomhet. Basert på erfaringen fra REACT-fasen ser vi hva som fungerer, og hva som kan gjøres bedre.  

Vi hjelper deg å heve blikket og se helheten, slik at du kan ta grep som kan hjelpe deg å drive smartere. 

Les mer om hvordan vi kan bidra deg i RESILIENCE-fasen: 

 

Mennesker og kompetanse 

  • Vi hjelper deg å sikre at medarbeidere har en arbeidssituasjon som fungerer også på lengre sikt, og at du har rett kompetanse gitt «den nye normalen» 
  • Vi hjelper deg å håndtere formelle forhold knyttet til medarbeidere og være en god leder i det som fortsatt kan være en krevende situasjon

Les mer her

 

Økonomistyring og finansiering 

Vi hjelper deg å utvikle en mer robust virksomhet ved å kartlegge og sette i verk tiltak knyttet til for eksempel økonomisystemer, finansiering, eierskap og selskapsstruktur 

Les mer her

 

Strategi og drift 

Vi hjelper deg å ta grep for å opprettholde driften gitt «den nye normalen», basert på løsninger som står seg over tid 

Les mer her

 

Lover og regler 

Vi hjelper deg å få og å beholde oversikt over gjeldende lover og regler knyttet til blant annet regnskap og rapportering, arbeidsforhold og skatt- og avgift. 

Les mer her