Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
 • A site by Startsite
 • Select language: EN NO 

RESILIENCE - Strategi og drift

 

Vi hjelper deg å få oversikt over og eventuelt reforhandle kontrakter og avtaler slik at disse i så stor grad som mulig er tilpasset situasjonen virksomheten din står i.

Vi kan blant annet:

 • Gå gjennom kontrakter og avtaler, inkl. leieavtaler​
 • Gå gjennom/kartlegge forpliktelser og rettigheter​
 • Bistå i kontraktsforhandlinger med leverandører​
 • Vurdere moms- og skattesituasjon opp mot nye avtaleforslag​
 • Vurdere behov for nødvendige forbehold gitt fremtidig risikobilde​
 • Være sparringspartner knyttet til andre juridiske forhold

Kontaktpersoner:

Hanne Fritzsønn

 


 

Vi hjelper deg å være forberedt på det ukjente i en tid fortsatt preget av usikkerhet, både på kort og lang sikt.

Vi kan bistå med:

 • Utvikling og implementering av beredskapsplaner, inkludert beredskapstrening
 • Stresstest av virksomheten opp mot mange ulike faktorer som for eksempel renteutvikling, bortfall av inntekt, råvaretilgang, bortfall av ansatte, etc.
 • Å kartlegge hvor klar virksomheten er for endringer (change readiness-kartlegginger) knyttet til ulike områder for endring, for eksempel restruktureringer, endringer i markedsituasjon eller digitale løft
 • Fasilitere trening i operativ ledelse (operativ readiness) med utgangspunkt i scenarier og dilemmaer, både ved bruk av table top og simuleringer

Kontaktpersoner:

Dagfinn Buset

Siv Irene Aasen

 


 

Prosessforbedring

Enten din virksomhet er tuftet på hoder eller maskiner, vi hjelper deg å kartlegge og forbedre prosesser så de blir mer effektive.

Vi kan blant annet hjelpe deg å kartlegge og forbedre prosesser for å øke effektiviteten styrke lønnsomhet med utgangspunkt i LEAN-metodikk

 

Forretningsutvikling

Vi hjelper deg å identifisere nye forretningsmuligheter, med særlig vekt på hvordan du kan tilpasse virksomheten til den nye situasjonen på kort og mellomlang sikt.

Gjennom anerkjent metoder for forretningsutvikling og god prosessledelse- og støtte hjelpe vi deg å gå fra ide til ferdig konsept/produkt.

 

Kontaktpersoner:

Snorri S. Rasch

Thomas Lidsheim

Marit Album Kvernmo

 


 

Vi hjelper deg å sikre robuste digitale løsninger og arbeidsformer, enten det handler om hjemmekontor, nettbutikk eller interne systemer. Gjennom å jobbe med både mennesker og systemer hjelper vi deg både å forebygge og håndtere hendelser.

Vi kan blant annet:

 • Tilby kurs i nettfiske og kurs i informasjonssikkerhet
 • Gjennomføre sikkerhetstester, såkalt sårbarhetsscanning, der vi tester virksomhetens digitale infrastruktur opp mot kjente sårbarheter.
 • Installere programvare for å øke sikkerhet på datamaskiner
 • Drive sikkerhetsovervåking
 • Håndtering eventuelle trusler

Kontaktpersoner:

Andreas Vogt

Ingunn Holte

 


 

Vi hjelper deg til å utvikle en mer effektiv økonomifunksjon gjennom digitalisering. Dette reduserer både kostnader og tidsbruk. Det bidrar også til god styringsinformasjon som hjelper deg til å ta gode strategiske valg.

Her kan vi bidra på flere nivåer:

 • Vi gjennomfører behovsavdekkinger: Hvilke systemer har virksomheten i dag, hva er det egentlig behov for?
 • Vi tilpasser og implementerer nødvendige systemer
 • Vi sørger for at nye og gamle systemer snakker sammen på en god og effektiv måte

Kontaktpersoner:

Andreas Tjemsland