1:
  • Jobbe i BDO

Du kommer til et fremtidsrettet selskap i sterk vekst, hvor du får både påvirke, lære og utvikle deg

I BDO vil du jobbe i et hurtig voksende selskap med 1800 ansatte, der entreprenørånd og framtidstro har bidratt til at vi i dag har kontorer over hele landet. Lokal tilhørighet gir oss muligheten til å være tett på det lokale nærings- og samfunnsliv, og en unik mulighet til å forstå og hjelpe våre 40.000 kunder med å nå sine mål. 

Våre ansatte har en bred og variert bakgrunn og erfaring. I BDO er vi opptatt av å arbeide på tvers av våre tjenesteområder, noe som gjør det lærerikt og gøy å gå på jobb, og som styrker våre leveranser til kundene våre. 

Hos oss får du påvirke, lære og utvikle deg. Fremfor alt blir du en del av et fellesskap som er preget av ekte engasjement og høy kompetanse. Vårt arbeidsmiljø kjennetegnes ved at vi spiller vi hverandre gode, aksepterer feilskjær og tåler andres suksess. Vi har en kompetansemodell med definerte kompetanseområder som er kritiske for at vi skal levere i tråd med vår visjon, våre verdier og strategiske målsettinger. Disse kompetanseområdene reflekterer en helhet – og sier noe om både faglig og personlig kompetanse. Tett oppfølging fra leder og godt tilrettelagte utviklingsløp er et viktig ledd i hver enkelt medarbeiders utvikling.

Trivsel på arbeidsplassen handler først og fremst om godt fellesskap og samhold. For å bygge opp under dette har vi flere sammenkomster for våre ansatte. Det arrangeres blant annet julebord, sommerfester, afterwork og avdelingsfester. I BDO setter vi også fokus på helsefremmende livsstil, og håper det vil inspirere deg til å trene, enten du trives best med å gå på tur eller du trener målrettet på høyt nivå. Vi fokuserer på friskhet i stedet for sykefravær, og ønsker du å trene og være sosial sammen med kollegaer, finnes det mange tilbud.

 

 

En karriere i BDO gir deg:

  • Et arbeidsmiljø kjennetegnet av ekte engasjement og høy kompetanse
  • Varierte arbeidsoppgaver og tverrfaglig samarbeid
  • Ledere som støtter din utvikling
  • Muligheten til å påvirke og lære
  • Konkurransedyktige betingelser

 

 

Åpen søknad Ledige stillinger

 

Inkludering og mangfold


I BDOs forretningsstrategi står det at «vi skal lykkes med inkludering og mangfold», og har dermed forpliktet oss til å jobbe målrettet og strukturert for å komme dit. Vi har også en egen strategi for inkludering og mangfold som går under navnet «Folk i BDO». Vårt mål er at alle i BDO, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, hudfarge, seksuell orientering, trosretning, politisk overbevisning og/eller fysiske og psykiske begrensninger eller utfordringer skal behandles rettferdig, ha de samme godene, de samme mulighetene og være inkludert og ivaretatt til enhver tid. En rettferdig behandling fordrer tilpasning og tilrettelegging for den enkelte medarbeider og Partner sitt utgangspunkt og livssituasjon. Dette arbeidet er i tråd med BDOs fokus på bærekraft og å tenke bærekraft i alt vi gjør- både ut mot kunde og internt i organisasjonen. Du kan lese mer om bærekraft i BDO her.

 

Bilde av kollegaer i dialog

 

Våre verdier


NÆR

Gjennom vår bedriftskultur skal vi være nær hverandre. På tvers av geografi, tjenesteområde og rolle skal vi motivere og berike hverandre. Vi skal være mennesker i utvikling. Vi skal også være tett på kundene våre med riktig kompetanse. Kundene skal oppleve at vi er tilgjengelige. De skal oppleve at vi er proaktive og at vi tar initiativ. Gode og langvarige kunderelasjoner skal være et av våre fremste kjennetegn.
 

ÅPEN

Åpenhet skal bidra til forbedring. Vi skal evne å tenke nytt og skape de gode løsningene. Ved å dele kunnskap, ta initiativ og finne nye løsninger skal vi sikre kontinuerlig forbedring. Kundene skal oppleve at vi er åpne og lydhøre. Vi skal ha fokus på deres behov og være løsningsorienterte. Gode relasjoner skapes gjennom åpen dialog mellom dedikerte medarbeidere og fornøyde kunder.
 

MODIG

Vi skal ha høy integritet som revisorer og rådgivere – også utover det faget vårt forutsetter. Det betyr at vi skal våge å utfordre når det trengs. Vi skal stille de riktige og viktige spørsmålene i jakten på å sikre og skape verdier for våre kunder. Vi står ikke stille, men søker alltid utvikling. Det betyr at vi må ha mot til å utfordre både kundene, markedet og oss selv. 
 

 

Kristin Høy Lian

Kristin Høy Lian

Leder, rekruttering

 

Kontakt

 

 

Kine Tuchel

Kine Tuchel

Rekruttering

 

Kontakt

 

Helene Maurset

Helene Maurset

Rekruttering

 

Kontakt

 

 
 
 
Marte Ryen

Marte Ryen

Rekruttering

 

Kontakt