Jobbe hos BDO

Hos oss vil du jobbe i et av landets største rådgivnings- og revisjonsselskap, der entreprenørånd og framtidstro har bidratt til at vi i dag har kontorer over hele landet. Med over 40.0000 store og små virksomheter som kunder har vi opparbeidet en unik forståelse for norsk nærings- og samfunnsliv. Hver dag går vi på jobb for å gjøre en forskjell. En forskjell for virksomheter som trenger en samarbeidspartner som kan gi råd, innsikt og skape trygghet for at beslutninger tas på riktig grunnlag. Hos oss får du påvirke, lære og utvikle deg.

Fremfor alt blir du en del av et fellesskap som er preget av ekte engasjement og høy kompetanse. Vi har en kompetansemodell med definerte kompetanseområder som er kritiske for at vi skal levere i tråd med vår visjon, våre verdier og strategiske målsettinger. Tett oppfølging fra leder og godt tilrettelagte utviklingsløp er et viktig ledd i hver enkelt medarbeiders utvikling.

Vi ansetter medarbeidere med høyere utdanning og gode resultater fra en rekke ulike fagområder. Faglig dyktighet ogambisjoner er viktig.Du må også være dedikert og like utfordringer. Men for at vi skal fortsette å vokse og være proaktive rådgivere, er det like viktig at du liker mennesker minst like godt som tall, har glimt i øyet, forstår viktigheten av å bidra til et godt arbeidsmiljø og har gode relasjons- og kommunikasjonsegenskaper. Dette er kjennetegn på en BDOer. 

 

Lokal kompetanse

Lokal kompetanse og nasjonalt samarbeid.

 

I Norge teller BDO omtrent 1700 ansatte fordelt på over 70 kontorer over hele landet.  Vi har et bredt og sterkt fagmiljø, med inngående bransjekunnskap. 

Kontorene i BDO samarbeider tett med hverandre, uavhengig av tjenesteområder og geografi. Slik tilbyr BDO en helhetlig tjeneste for sine kunder, via en nærhet til sine kunder innen de fleste bransjer i norsk nærings- og organisasjonsliv, sammen med en nasjonal base for kompetanse- og kunnskapsdeling.

Vårt bransjearbeid skaper målrettet tjenesteutvikling, kompetanseutvikling og kundevalg, og vi har en tydelig og strukturert satsing mot definerte kundesegmenter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har sterk spisskompetanse innen ulike bransjer og tjenester, som lar oss jobbe grenseløst på tvers av kontor og forretningsområder.

 

Bilde av kollegaer i dialog

 

Hvem søker vi?

Vi ansetter medarbeidere med høyere utdanning og gode resultater fra en rekke ulike fagområder. Faglig dyktighet er et krav for en stilling i BDO. Det kreves at våre ansatte viser integritet, etterlever våre verdier, og at de har ambisjoner, er dedikerte og setter pris på en god utfordring. 

 

KJERSTI STEINLEIN ALSERUD
Leder, rekruttering
Mobil: 958 40 206
[email protected]

KINE TUCHEL
Erfaren rekruttering
Mobil: 988 03 296
[email protected]

KATINKA TEIGEN HELGEBY
Nyutdannet rekruttering
Mobil: 951 44 811
[email protected]

HANNE BOGE
Nyutdannet rekruttering
Mobil: 907 93 001
[email protected]