Fortsetter satsingen på kommune-Norge: BDO ansetter kommuneprofil

21. desember 2016

Erlend Larsen, ordfører i Stokke kommune, begynner i stilling som direktør i revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO når han går av ved årsskiftet. Erlend Larsen ble nominert til årets kommuneprofil av Kommunal Rapport i 2015 for sin innsats som drivkraft og arkitekt bak samtalene som førte til at Stokke, Andebu og Sandefjord blir til én kommune fra 1. januar 2017. Som direktør i BDO vil han tilby sin kompetanse og erfaring til kommuner som er i tilsvarende sammenslåingsprosesser.

- Vi er svært fornøyd med å kunne ønske en tungvekter som Erlend Larsen velkommen til BDO, sier Morten Thuve, leder for offentlig sektor i BDO.

Mange kommuner har ikke erfaring med å gjennomføre så store og komplekse prosjekter som berører alle arbeidsprosesser, ansatte, systemer, eide selskaper og foretak, ledelse, økonomi og politisk ledelse.

- Erlend Larsen har unik og nyvunnet erfaring fra kommunereformen, og passer godt inn i vårt team. Erfaringene hans vil være svært nyttige for kommuner som er i ferd med å slå seg sammen, mener Thuve.

- Jeg gleder meg til å dele mine erfaringer med BDOs kunder. Sammenslåingen i Sandefjord var en krevende og svært lærerik prosess som har gitt mye kunnskap jeg håper andre kommuner vil benytte seg av, sier Erlend Larsen.

Team-BDO

BDO har samtidig inngått et strategisk samarbeid med firmaet Nordic Change med Knut Bårdsen og Rolf Utgård, som er spesialister på involveringsbaserte endringsprosesser og sammenslåinger. Knut Bårdsen er en veteran med 25 års rådgivningserfaring på dette området fra privat og offentlig sektor.Rolf Utgård er en nestor i Norge innenfor partssamarbeid og tillitsvalgte.

BDOs team for kommunesammenslåinger består av erfarne rådgivere og er en del av BDOs sterkt voksende norske rådgivningsvirksomhet med over 120 ansatte. Både rådgiverne i Nordic Change og Erlend Larsen vil være tilknyttet dette teamet. Teamet har omfattende erfaring fra større endringsprosesser i kommunal sektor.