Sentral nyansatt i BDOs team for offentlig utredning og analyse

19. mai 2016

Vi har gleden av å meddele at Jan Høegh er ansatt som direktør i BDOs team for offentlig utredning og analyse.

Jan har 5 års erfaring som partner i Holte Consulting, med ansvar for utredning og kvalitetssikring av store samfunnsprosjekter, herunder usikkerhetsanalyser, kontrakts- og gjennomføringsstrategier.

Videre har han 10 års erfaring som partner/direktør/principal i ECON Analyse (Econ Pöyry). Her jobbet han med utrednings- og analyseprosjekter for offentlig sektor, og var ansvarlig for rammeavtale om ekstern kvalitetssikring og publikasjonen Econ Nye Boliger.

Jan har tidligere vært ansatt i Riksrevisjonen som hovedrevisor og ansvarlig for forvaltningsrevisjoner, tilskuddskontoll, ledelsesrådgiver og metodeutvikler innen offentlig eierskap. Han har også jobbet 2 år som spesialrådgiver for selskapsstyring, eierstrategier og arealutvikling Fornebu, samt strategier og forhandlinger knyttet til disse områdene i byrådsavdelingen for finans i Oslo kommune.