Sjurelv AS og BDO AS satser hardt i Nordområdene

22. juni 2016

Revisjon- og rådgivningselskapet BDO AS og rådgivningselskapet Sjurelv AS har besluttet å gå sammen for å etablere et sterkt rådgivningsmiljø innen samfunns- og næringsutvikling i Tromsø. De ansatte i Sjurelv AS flytter fra høsten av inn i Kystens Hus og blir ansatt i BDO AS.

Fra etableringen i november 2015 har BDO tidligere styrket laget med 8 statsautoriserte revisorer, 2 siviløkonomer og 2 advokater i Tromsø. Nå etablerers en divisjon med rådgivningstjenester. Statsviter og økonom Hilde Sjurelv vil lede oppbygningen av rådgivningsvirksomheten i Tromsø.

BDO har et bredt spekter av rådgivningstjenester innenfor styring og kontroll, strategi og forretningsutvikling, samfunnsanalyse, sikkerhet og beredskap, granskning og IT risiko. Kundene spenner fra de minste til de aller største aktørene i både offentlig og privat sektor.

- Vi vurderer markedet i Nord-Norge som svært spennende og ser et økende behov for våre tjenester. – Vår ambisjon er å bli og være den mest attraktive samarbeidspartneren innenfor våre rådgivningstjenester sier Karl-Ludvig Mauland, tjenesteleder for rådgivning i BDO. - Med denne sammenslåingen av kompetanse har vi nå også solid kunnskap om rammebetingelser og lokale forhold som gjør at BDO samlet kan tilby et sterkt fagmiljø for våre kunder, sier han.

Sjurelv AS ble etablert i Tromsø i 2003 og arbeider med nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene og har siden oppstart vært en etterspurt rådgiver i landsdelen.

– Vi har høye ambisjoner og gleder oss til å jobbe med samfunns- og næringsutvikling i et sterkt og komplementært fagmiljø sier Hilde Sjurelv som vil lede oppbygningen av BDOs sin rådgivningsvirksomhet i Tromsø.

- Jeg kjenner Sjurelv AS godt både som konkurrent og gjennom ulike samarbeidsprosjekter og gleder meg veldig til å ta fatt på dette arbeidet sammen med Hilde og resten av rådgivnings-virksomheten vår, sier leder av BDOs virksomhet i Tromsø, Frode Kristian Danielsen.