BDO lanserer ny norsk bærekraftsdialog

25. oktober 2018

Internasjonalt ser stadig flere bedrifter og organisasjoner på FNs bærekraftsmål som en viktig del av sine strategier. For å øke fokuset på dette temaet her hjemme, inviterer BDO nå til en bærekraftsdialog i flere norske byer.

I november vil det bli arrangert fire såkalte bærekraftsdialoger: To i Oslo 6. november, i Bodø 7. november og i Trondheim 8. november. Konseptet er bygd på samme lest, med unntak av den ene dialogkonferansen i Oslo, som er forbeholdt deltakere innen idretten. Ved de andre bærekraftdialogene blir det invitert en rekke ressurspersoner fra næringslivet, det offentlige og organisasjonslivet. De vil møtes til en to timer lang dialog om bærekraft, for å skape en bedre felles forståelse av bærekraftsmålene.

- For å sette i gang bærekraftsdialogen på en god måte, har vi invitert Tom Huston fra USA, en internasjonal kapasitet innen bærekraftsarbeid. Det er ikke mange i verden med en lignende bakgrunn og kompetanse på dette feltet, så hans bidrag i Norge er vi utrolig glade for, forteller prosjektleder Bente Malmo fra BDO Rådgivning.

Tom Huston i selskapet Gameplan: Impact, har dyp innsikt i hva FNs bærekraftsmål betyr for offentlig virksomhet, privat sektor, investormarkedet, forskning, kultur og idrett. I mange år har han jobbet tett med FN og relaterte miljøer for å utvikle globale tiltak for finansmarkedet, bærekraftige byer, private bedrifter og idrett og kultur.

- Skal vi kunne diskutere bærekraft på en god måte, trengs en felles kunnskaps- og referanseplattform. Her kommer bærekraftsdialogen inn. Vi tror den vil bidra til bedre forståelse og mer kompetanse om bærekraft, sier Bente Malmo, som tror verden står foran et veiskille:

- Agenda 2030 og FNs 17 bærekraftsmål, internasjonale og nasjonale standarder, samt lover og reguleringer, setter nå rammer for virksomhetsutvikling på en mer bærekraftig måte. Bærekraft og miljø handler ikke om bare ideologi og kostnader, men om innovasjon, arbeidsplasser og nye muligheter. Det handler om å finne de gode løsningene og skape utvikling av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet, med bærekraftige løsninger som selve ryggraden i arbeidet, sier Bente Malmo.

Hun tror Tom Huston, med sin bakgrunn, virkelig kan bidra til å sette fart på dialogen. Før Gameplan: Impact var Tom sentral i utviklingen av merkevaren UEFA Champions League og han var med og skapte og grunnla IIHF Champions Hockey League. Tom var også sentral og COO i 34. America’s Cup seilekonkurranse i San Francisco. Han er sosial entreprenør og investor, og var en periode COO i United Nations Global Sustainability Index Institute (UNGSII). Videre var han med og startet Princap UNGSII bærekraftsfond, som har hjulpet til med å samle inn store summer til nonprofit organisasjoner. Han har også tatt initiativet til Global Goals Games, et «OL for bærekraft», med lokale og nasjonale konkurranser som skal lanseres i 2019/2020.

Også BDO har bærekraft som satsingsområde, og vil selv bidra til at bærekraftig utvikling settes på dagsorden.

- Med bærekraftsdialogen ønsker vi å hjelpe deltakerne til å etablere en felles kunnskapsplattform om hva som skal til for å styrke egen by, region, organisasjon og forretning, gjennom aktivt å bidra til at FNs bærekraftsmål nås innen 2030, sier Malmo.