BDO satser videre i Dalane

29. juni 2018

BDO slår seg sammen med Iversen Revisjon AS og styrker dermed sin lokale posisjon med fremtidsrettede revisjons og - regnskapstjenester tuftet på digitale løsninger.

- Vi ønsker å tilby våre tjenester med styrket tilstedeværelse i Dalane/Egersund og slår oss derfor sammen med Iversen Revisjon, et velrenommert selskap med lange tradisjoner, sier Stein Rhoar Juul, Partner i BDO Stavanger.


Iversen Revisjon har lenge vært en solid aktør i revisjons- og regnskapsbransjen i Dalane. Selskapet ble etablert så langt tilbake som 1965 og har siden hatt et godt lokalt fotfeste i Dalane og omegn. Nå skal et nytt kapittel skrives.


- Som en del av BDO kombinerer vi lokal nærhet med styrken som ligger i å være en etablert nasjonal og internasjonal virksomhet med investeringskraft. Dette vil bidra til å bygge et sterkt kompetansemiljø i Egersund/Dalane, til det beste for næringslivet i regionen, sier Kjell Iversen i Iversen Revisjon.


Mot strømmen

BDO har vokst betydelig på Sør-Vestlandet de siste årene gjennom flere oppkjøp og etablering av blant annet egen juridisk avdeling og rådgivningsmiljø. Der stadig flere virksomheter velger å sentralisere i takt med digitaliseringen går BDO motstrøms. De vil kombinere lokal tilstedeværelse med innovative digitale løsninger.


- Vi ser verdien av lokalkunnskap, personlige relasjoner og kundeinnsikt.Kombinert med et bredt tjenestespekter, nye digitale løsninger og nasjonal tilstedeværelse tror vi kundene vil føle seg godt ivaretatt i tiden som kommer, sier Juul.


Lokal spisskompetanse

Iversen Revisjon betjener pr i dag en rekke spennende næringslivskunder hvor hovedvekten er innenfor revisjon, men med stadig økende portefølje innenfor regnskapsføring. Sammenslåingen med BDO skjer formelt med virkning fra 1.9.2018 og Kjell Iversen forteller at de ser fram til å bli en del av et miljø som kan tilby kundene spisskompetanse innenfor flere områder


- Valget av BDO er strategisk viktig for å kunne gi spennende arbeidsoppgaver til de ansatte i framtiden, samt tilby lokal spisskompetanse innenfor regnskap, revisjon, rådgiving og advokattjenester. Sammen skal vi finne de beste løsningene for kundene våre.


I dag har BDO 16 medarbeidere i Egersund og Iversen Revisjon 13 medarbeidere. De skal etter planen samles under samme tak i Egersund så snart det er praktisk mulig.