Great Place to Work: BDO er en av Norges beste arbeidsgivere

20. mars 2018

(Oslo, 20. mars 2018) BDO er kåret til en av Norges beste arbeidsgivere i Great Place to Work (GPTW). – Dette viser at vi, til tross for svært rask vekst de siste årene, har klart å ta vare på medarbeiderne våre, sier Martin Aasen, administrerende direktør i BDO.

BDO kom på femteplass blant virksomheter med mer enn 500 ansatte, og er eneste selskap i sin bransje blant de sju beste i årets undersøkelse. Rangeringen er basert på en omfattende kulturanalyse og medarbeiderundersøkelse som fokuserer på lederskap, tillit, troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap. 

Best i vår bransje
- Vi er stolte over å bli kåret til en av Norges beste arbeidsgivere. Nå i 2018 er vi omtrent 1500 som går på jobb i BDO. I 2010 var vi 500. Samtidig er bransjen vår i stor utvikling. Få steder får modernisering og digitalisering større konsekvenser. Undersøkelsen viser at vi har klart å ta vare på medarbeiderne våre gjennom rask vekst og digital endring, sier Martin Aasen.

- Vi jobber systematisk for å være en attraktiv arbeidsplass, slik at vi skal tiltrekke oss de beste i vår bransje. Da er det ekstra hyggelig at denne kåringen viser at medarbeiderne våre trives, sier han.

Tar medarbeiderutvikling på alvor
- Det er helt tydelig at BDO tar rekruttering og medarbeiderutvikling på alvor. At de beholder posisjonen som den mest attraktive arbeidsgiveren i sin bransje, er imponerende, sier Jannik Krohn Falck i Great Place to Work.

Kåringen av Norges beste arbeidsplasser kartlegger blant annet tillit mellom ledelse og ansatte, stolthet over egen arbeidsplass og fellesskapsfølelsen på jobb.

- Medarbeiderne våre forenes av ønsket om å gjøre en positiv forskjell for kundene. Jeg tror denne kåringen motiverer litt ekstra, fordi den viser at vi har det bra på jobben samtidig som vi strekker oss langt for kundene. Nå må vi som ledere gå foran og sørge for at vi beholder plasseringen og kanskje klarer å strekke oss enda litt lengre, sier Aasen.

Great Place to Work rangerer de beste virksomhetene innenfor fire kategorier; flere enn 500 medarbeidere, 200 - 499 medarbeidere, 50 - 199 medarbeidere og 20 - 50 medarbeidere. Great Place to Work Norge har i det siste året jobbet med 201 virksomheter med til sammen over 31.000 medarbeidere i Norge. Årets undersøkelse ble offentliggjort 20. mars.

Førsteplass i kategorien for virksomheter med mer enn 500 ansatte gikk til Sopra Steria. Alle virksomheter med mer enn 20 ansatte kan delta i undersøkelsen.

Om Norges Beste Arbeidsplasser
Siden 1998 har Great Place to Work kåret de beste arbeidsplassene i ulike land og regioner. I 2018 er det 15. gang utmerkelsen deles ut i Norge og det har aldri før vært flere nominert til utmerkelsen. Det siste året har Great Place to Work samarbeidet med 201 organisasjoner med til sammen over 31 000 medarbeidere i Norge.

Great Place to Work er et globalt rådgivings- og analyseselskap som bygger, opprettholder og anerkjenner høy tillit og presterende arbeidskulturer.