Ny rapport om kapitalstrukturer i private barnehager

30. november 2018

BDO har skrevet en rapport om hvordan barnehageeierne finansierer driften med egenkapital og gjeld.

I rapporten fremkommer det at det har vært en relativt kraftig egenkapitaloppbygging i sektoren de siste årene. Samtidig viser rapporten at gjeldsgraden hos aktørene har holdt seg jevnt høy i samme periode.
Som en oppfølging av denne rapporten har BDO fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å kartlegge kapitalstrukturer og kapitalkostnader i de private barnehagene. Nærmere bestemt skal denne rapporten undersøke følgende problemstillinger:

•  Kunnskapsdepartementet ønsker en beskrivelse av hvordan barnehageeierne kan innrette
finansieringen av barnehagene med egenkapital og gjeld, og hvordan dette blir belastet i
barnehagenes regnskaper.

•  Videre ønsker Kunnskapsdepartementet bistand til å finne et godt mål på hva som er et
rimelig nivå på de totale kapitalkostnadene, der det viktigste elementet er nivået på
rentekostnadene. 

Les hele rapporten her! 

 

Henvendelser knyttet til rapporten rettes til Kunnskapsdepartementet.