Universitetet i Tromsø og BDO med styreundersøkelse

Turid Moldenæs, Professor |

12. september 2018

Sammen skal UiT Norges Arktiske Universitet og BDO nå prøve å identifisere de største fremtids-utfordringene for styremedlemmer i Nord-Norge.

12.september går det det ut en større spørreundersøkelse til en rekke private, offentlige og ideelle virksomheter i landets tre nordligste fylker. Det er BDO i Tromsø og UiT som står bak undersøkelsen. Rundt 1300 virksomheter vil bli bedt om å bidra til mer kunnskap om hvordan styrearbeid utvikler seg i fremtida.

- Bakgrunnen for undersøkelsen er et ønske om å lære mer om hvordan styrets rolle og oppgaver nå endrer seg. Næringslivets rammebetingelser endrer seg raskt, og vår erfaring tilsier at det da blir et større fokus på styrets rolle og oppgaver, sier Frode Kristian Danielsen, partner for BDO i Tromsø.
Han jobber sammen med professor Turid Moldenæs og førsteamanuensis Hilde Marie Pettersen ved UiT Norges Arktiske Universitet, om denne undersøkelsen.


- Det blir spennende å få inn svarene og begynne med analysen. Så vidt vi vet, er det ikke tidligere gjennomført en slik undersøkelse i vår landsdel, sier Danielsen videre.
De som mottar denne undersøkelsen kan være medlemmer av styret, eller ledelsen i de forskjellige virksomhetene. Hele svarprosessen er digital, og den tar ikke mer enn mellom fem og ti minutter å gjennomføre. Undersøkelsen avsluttes 30.september.


Resultatet av undersøkelsen behandles anonymt, understreker Danielsen, og resultatene vil bli sammenstilt i en analyse, som deretter blir ettersendt til de som ønsker det.
- Undersøkelsen kan bli brukt som underlag for videre forskning, fagartikler og seminarer, det er noe vi er tydelige på. For oss er det jo viktig å bidra til å spre kunnskapen vi nå får om nord-norsk styrearbeid, sier Danielsen.

Delta i undersøkelsen her.