• ”Alle har en plan helt til de får seg en på trynet”

”Alle har en plan helt til de får seg en på trynet”

16. april 2019

- Jeg er veldig opptatt av makt, sier Janne Haaland Matlary og smiler. Dette er en uventet og forfriskende start på en samtale. En slik uttalelse er noe man kan forvente fra en psykolabil karakter i en Scorsese-film, ikke fra en velkledd kvinne i den intellektuelle elitedivisjonen.

For i akademiske kretser har Janne Haaland Matlary satt spor som en okse i en porselensbutikk. Professor, forsker, diplomat, forfatter, foreleser, underviser, statssekretær i UD, rådgiver for Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred og utenrikspolitisk rådgiver for fyrsten av Liechtenstein, intet mindre. Hun er av typen mennesker man har lyst til å spørre om hvor ferien legges, nå som hun ikke lenger kan reise hjem til planeten Krypton*.

 

”Makta som rår”

- Da jeg gikk på gymnaset vant jeg en stilkonkurranse om U-hjelp, forteller hun videre. Premien var en tur til New York og FN. For en 17-åring fra Mandal var dette en stor og viktig opplevelse. Da jeg skulle studere var statsvitenskap et helt naturlig valg, med fokus på utenrikspolitikk. Det er her fasinasjonen av makt kommer inn i bildet. En stat har suverenitet og kontroll hjemme, men internasjonalt er det anarki, her er det ”makta som rår”. Internasjonal politikk er basert på makt. Dette er et avgjørende premiss å være klar over, og grunnlaget for alle gode internasjonale strategier.

 

Her kan du melde deg på Risikokonferansen 2019.

 

Fokus på militær strategi

Janne kaster et diskre blikk på klokken. Utenfor kontoret hennes i 8-etasje på SV-bygget på Blindern er ettermiddagslyset i full gang med å male fredagshimmelen, på plassen langt under oss stimer det studenter. En av disse vil snart banke på døren, kunnskap skal videreføres.

- Et av mine favorittsitater om strategi kommer fra Mike Tyson: – Everyone has a plan, until they get punched in the face. En plan er nettopp dette, hvordan du ser for deg og ønsker at ting skal skje. Og få ting skjer slik du selv ønsker det. En strategi må ta høyde for at ting går galt på mange ulike måter, være tilpasset forskjellige scenarioer. Det finnes strategier over alt, hvor militær strategi er ett av områdene jeg har viet mye oppmerksomhet. Jeg underviser blant annet om dette på Forsvarets høyskole. I løpet av de siste årene har vi hatt et taktskifte; når Russland blokkerer GPS-signalene i Finnmark er dette er tydelig strategi, det samme gjelder når amerikanske B-52 fly har øvelse fire steder nær den Russiske grensen. Det blir som rollefiguren til Trond Kirkvaag sa det: Vart du skræmt no?

 

Turbulent virkelighet

Om tiden vi møter er Professor Matlary ganske tydelig. - Vi går inn i en turbulent virkelighet. Vi ser et svært dyktig Russland og et USA med en uklart, impulsivt og lite kompetent lederskap. Vi kommer til å oppleve at EU svekkes. Over-nasjonaliteten har gått ut på dato, medlemslandene er lei. NATO vil endres;

USA vil vende blikket bort fra Europa. Befolkningen der får i større grad Hispanic-bakgrunn, Europa vil hverken ha historisk, kulturell eller emosjonell relevans. Og dette vil skje uavhengig av om Trump blir gjenvalgt eller ikke.

De vil i økende grad vende fokuset mot Kina. Kina vil søke hegemoni i Asia, og true posisjonen USA har som verdens ledende militær og økonomiske supermakt. Dette er noe USA ikke gir opp uten kamp; Huawei-konflikten er et godt eksempel. USA bestemte seg nettopp får å nekte å dele etterretning med allierte som bruker Huawei-teknologi.  

 

Alene mot Russland

- Europa blir stående alene mot et Russland med sterke internasjonale ambisjoner – noe vi helt klart er i stand til. Vi må bare vokse opp, og innse at vi må klare oss uten USA som verdenspoliti. Vi kan ikke se bort fra væpnet konflikt i større skala, en så lang periode uten er svært sjelden sett i et historisk perspektiv. Kombinasjonen av disse faktorene vil selvsagt prege hvordan nasjoner samhandler og interagerer fremover. Men det vil også bestemme hvordan selskaper må drives, og prege deres mulighet for å overleve i markedet. Derfor har jeg et krystallklart råd til alle som driver kommersiell virksomhet,” avslutter Janne.

- Hvis du planlegger å utarbeide en markedsanalyse, må du også gjøre en politisk risikoanalyse. Det er make or brake.

Her kan du melde deg på Risikokonferansen 2019.

 

* Krypton var hjemplaneten til Supermann, aka Clark Kent. Planeten eksploderte umiddelbart etter at Supermann ble sendt til jorden i en ubemannet sonde.