• Ålesund skal bli en av verdens smarteste og mest bærekraftige regioner – får BDO med på laget

Ålesund skal bli en av verdens smarteste og mest bærekraftige regioner – får BDO med på laget

19. november 2019

BDO har signert en avtale om å bli partner i framtidslaben U4SSC til nye Ålesund kommune. Laben blir en viktig del av FNs byprogram for smart og bærekraftig byutvikling – United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC). 

Framtidslaben i Ålesund er den andre i sitt slag i verden og blir både et nasjonalt og globalt pilotprosjekt for bærekraftig samfunnsutvikling. Målet til framtidslaben er å utvikle og iverksette bærekraftsprosjekter innen eksempelvis utdanning, helse, infrastruktur, mobilitet og energi, i tillegg til å støtte og få fart på nye prosjekter. 

Den nyskapende laben skal være en arena for å koble mennesker, ideer og bærekraftinitiativer - både fysisk og konkret i samskapningslokaler, samt via digitale plattformer. Dette blir en arena hvor offentlig sektor, næringsliv, innbyggere, akademia, forskning, ideelle organisasjoner og frivilligheten skal møtes, og skape bærekraftige løsninger for økt livskvalitet samt reduserte miljø- og klimaavtrykk. 

Da FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 var ett av målene særskilt rettet mot bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn. Bærekraftsmål nr. 11 er en erkjennelse av at flesteparten av jordens befolkning bor - og kommer til å bo - i en by eller et tettsted. Å sikre lik tilgang til god sosial og økonomisk velferd for innbyggere i verdens byer og tettsteder, samtidig som det ikke forringer klima og miljø, er avgjørende for at verden skal nå utviklingsmålene innen 2030.

I erkjennelsen av at verdens byer er den enkeltstående viktigste faktoren for å nå bærekraftsmålene, er OiER (Organization for International Economic Relations) av FN pekt ut som UN Geneva Charter Centre of Excellence for Smart and Sustainable Cities. OiER er en ikke-statlig organisasjon, og ledes av norske Kari Aina Eik (t.v. i hovedbildet). I kraft av sin rolle er Eik utnevnt som direktør for United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC) Implementation Program, et globalt byprogram initiert og støttet av FN. Programmet har som hensikt å støtte byer over hele verden i deres arbeid med smart og bærekraftig utvikling.

 

Unik kompetanse

- Nye Ålesund kommune tar både viktige og modige skritt når man var første norske by som søkte om medlemskap i U4SCC og samtidig etablerte framtidslaben i 2018. Politikerne i Ålesund tar med dette ansvaret for å være et kraftsenter for næringslivet og offentlig sektor i Norge slik at man kan nå bærekraftsmålene. De bringer sammen ulik og unik kompetanse og stimulerer til samarbeid på nye måter. Gjennom deltagelse i framtidslaben vil BDO komme enda tettere på norsk nærings- og samfunnsliv og vi vil dermed i enda større grad kunne utfordre og bistå våre kunder med deres bærekraftagenda, sier Kristian Thaysen, leder for rådgivning i BDO Norge. 

Nye Ålesund kommune, med nabokommunene Sula og Giske, var de første kommunene i Norge som meldte seg opp i FNs byprogram. Siden har flere norske kommuner fulgt etter, bl.a. Bodø, Trondheim, Rana, Haugesund, Asker og Møre og Romsdal fylkeskommune.

De norske kommunene blir dermed en del av et globalt nettverk for smart og bærekraftig utvikling. Ålesund-regionen har en spesiell kompetanse, som de internasjonale organisasjonene forventer seg mye av. Det unike kompetansemiljøet innen visualisering og simulering ved Campus Ålesund, med Offshore Simulator Centre i spissen, har vært en sterkt medvirkende årsak til at nye Ålesund kommune får denne rollen. Nå skal teknologi som er utviklet for olje- og skipsfart de siste 15 årene brukes til å simulere og visualisere byutvikling. Målsettingen er å løfte beslutningsgrunnlag og -prosesser til et nivå ingen kommunestyresaler har sett før, over hele verden.

- Det som Ålesund og regionen her har å by på, er helt unikt. Jeg har vært rundt om i mange land og byer, og jeg har ikke sett lignende kompetanse i bruk av simulatorer, har Kari Aina Eik sagt til TV2 tidligere. 

Så hvorfor velger BDO å bli partner i framtidslaben?

- BDO har egen særskilt satsning på smart og bærekraftig byutvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Vi i BDO erfarer at laben i Ålesund er en pioner blant de mange initiativene som er startet for smart og bærekraftig byutvikling i hele verden. BDO jobber sammen med byer i en rekke land over hele verden for å utvikle nasjonale smarte og bærekraftige byutviklingsprogram. Da er det nyttig for oss og vi er stolte av å kunne vise frem laben i Ålesund som et eksempel på hvordan dette kan gjøres, sier Morten Thuve, leder for offentlig sektor i Norge og globalt i BDO.

 

Stort nettverk

I tillegg til BDO har et titalls partnere nå signert avtale med Framtidslaben i Ålesund. Det er BDOs rådgivningsleder veldig fornøyd med.

- Samarbeid med andre aktører er avgjørende for at vi skal nå bærekraftsmålene. Det er stimulerende, men samtidig utfordrer det våre tradisjonelle forretningsmodeller, forholdet til konkurrenter, til akademia og til offentlige institusjoner. I bunn og grunn handler dette om å stimulere til at mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse, men med samme mål, treffer hverandre og i fellesskap bidrar til at verden blir mer bærekraftig, sier Thaysen.

Les mer her om BDO sine tjenester innen bærekraftig utvikling.