• BDO blir del av nasjonalt cybersikkerhetssenter

BDO blir del av nasjonalt cybersikkerhetssenter

06. november 2019

BDO er blitt samarbeidspartner i Norges nye cybersikkerhetssenter, som skal bidra til å styrke Norges motstandsdyktighet og beredskap i det digitale rom.

1.november 2019 åpnet samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, offisielt Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC). Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og NCSC er lokalisert på Havnelageret i Oslo sentrum. I tillegg til NSM vil en rekke samarbeidspartnere fra både privat og offentlig sektor være representert på senteret. Det er i den sammenhengen BDO kommer inn med sin kompetanse og kunnskap, i form av en fast plass i dette senteret.

- Med etableringen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter skapes en arena der NSM, relevante aktører i næringsliv, eiere av kritisk infrastruktur, og offentlige myndigheter samarbeider tett i samme lokaler. Senteret bringer Norge på linje med toneangivende land som har etablert tilsvarende sentre, sa direktør Kjetil Nilsen i NSM, i forbindelse med den høytidelige åpningen.

 

Samler kompetanse

Regjeringen har etablert Nasjonalt cybersikkerhetssenter for å styrke den digitale sikkerheten i Norge. Ved å samle kompetanse om cybersikkerhet på ett sted, er tanken at det blir lettere å få et felles risikobilde og felles situasjonsforståelse. Dermed vil det også bli lettere for myndighetene å koordinere innsatsen ved nasjonale, tverrsektorielle dataangrep, skriver NSM på sine nettsider.

Senterets hovedoppgaver er følgende:

  • Gi gode råd og anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv for å forebygge og redusere digitale sårbarheter.
  • Nasjonal koordinerende enhet ved digitale angrep.
  • Når alvorlige digitale angrep oppstår skal NCSC bistå virksomhetene og koordinere innsatsen for å redusere konsekvensene og gjenopprette sikker tilstand
  • Å samle nasjonal kompetanse, der ulike aktører samarbeider basert på felles risikobilde for å sikre felles situasjonsforståelse.

- Nasjonalt cybersikkerhetssenter viser hvor gode vi kan være i Norge når vi går sammen for å løse store utfordringer. Forventningene til senteret handler om at vi i fellesskap skal sikre oss bedre, på tvers av sektorer og bransjer. Det meste vi gjør i dagens Norge er avhengig av at digitale tjenester og infrastruktur er tilgjengelige og trygge, og denne etableringen styrker hele vår digitale motstandsdyktighet, sa samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde under åpningen.

 

Tror på økt trygghet

- Nasjonalt cybersikkerhetssenter er stort løft for vår nasjonale evne til å avdekke og håndtere dataangrep. Også dersom det skulle komme et alvorlig angrep som det står en statlig aktør bak. Senteret bidrar til at vi kan forebygge dataangrep og styrker vår forsvarsevne.

Dette gir oss økt trygghet, mente forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

- BDO er stolt av å bli en del av NCSC. Arbeidet i dette nye senteret er ekstremt viktig for å forebygge, oppdage og håndtere dataangrep. Med et unikt ekspertmiljø kan BDO Cybersecurity både delta her, samtidig som vi kan hjelpe virksomheter forøvrig med å sikre virksomheten mot ulike former for angrep. Vi har skalerbare løsninger som passer for alle, fra enkeltpersoner til store nasjonale og internasjonale virksomheter, sier Andreas Vogt, partner og leder for BDO Cybersecurity.

Les mer om BDOs tjenester her.