BDO femte størst på regnskap i Norge

23. desember 2019

Med 388 millioner kroner i omsetning, inntok BDO i 2018 femteplassen på lista over Norges største aktører i regnskapsbransjen.

Oversikten som Regnskap Norge har laget, viser at de 10 største aktørene i regnskapsbransjen hadde en omsetning på 4,6 milliarder kroner i 2018. Det tilsvarer en markedsandel på 28 prosent og 20 prosent av alle oppdrag, skriver Regnskap Norge.

Se hele oversikten her.

Partner og leder for regnskap i BDO Norge, Andreas Ystgaard Tjemsland, gleder seg over utviklingen, som han sier fortsetter i inneværende år.

- Våre foreløpige tall tyder på en vekst på ca 30 prosent i 2019 mot 2018, som da også ble et veldig bra år. En av årsakene tror jeg er sterk organisk porteføljebygging. Jeg tror at utviklingen i bransjen blant annet henger sammen med at en regnskapskunde forventer mer fra sin regnskapstilbyder i dag, enn bare for noen få år siden. Som en stor aktør innen regnskap må vi evne å utvikle tjenestebredden videre, for eksempel gjennom å tilby tjenester som gir kundene forretningsstøtte, sier Tjemsland.

I løpet av de siste årene har det foregått en konsolidering i regnskapsbransjen. Når man ser markedsandelen de største har, er det ganske tydelig at det fortsatt er et stort antall regnskapsbedrifter i markedet.

Andreas Ystgaard Tjemsland tror BDO er godt posisjonert for videre vekst:

- Som tallene viser, er bransjen fremdeles veldig fragmentert. En fordel jeg mener vi har i BDO, er at vi raskt kan bredde ut våre tjenester. Jeg mener også at vi i større grad enn mange andre, klarer å integrere oppkjøp i en felles metodikk, kvalitetsoppfølging, plattform og eksternt uttrykk. På den måten både er vi, og fremstår som, store og enhetlige – noe som gir oss et fantastisk moment i markedet, sier Tjemsland.

Både BDO og regnskapsbransjen generelt opplever nå en rask digitalisering og utvikling av teknologiske nyvinninger. Dette får konsekvenser for hvilken kompetanse de ansatte må besitte, forklarer Tjemsland.

- En ting er at vi er flere enn noen gang som jobber med regnskapstjenester i BDO. En annen viktig ting er vår kompetansesammensetning. I rekrutteringen spesielt i år, har vi dreid rekruttering over til et større antall IT-utviklere og systemkonsulenter. Det er en utvikling jeg tror vil fortsette.