BDO i Trondheim styrker satsingen på lønn- og HR-tjenester

Hawraz Suleiman, Supervisor, systemkonsulent |

02. april 2019

-Mange trønderske bedrifter har behov for ekstern ekspertise, rådgivning eller rent operativt arbeid. Vi øker nå vår kapasitet innen disse områdene, sier leder for BDO Regnskap i BDO MidtNord, Arve Sunde.

Med et nytt og utvidet tverrfaglig team av lokale eksperter, kan BDO i Trondheim nå tilby enda sterkere kompetanse og større kapasitet for tjenester innen lønn og HR-området.

Arve Sunde leder arbeidet med den nye satsingen inn mot bedriftsmarkedet i Trondheim og Trøndelag. Med seg på det nye teamet har han en rekke erfarne medarbeidere innen lønn, regnskap generelt, HR, rådgivning og advokattjenester.

-Hver for seg, og til sammen, er det et meget sterkt lag vi har satt opp. Ikke minst er vi meget godt besatt med kompetanse innen små- og mellomstore bedrifter, der vi vet det er mange bedrifter som i korte eller lange perioder trenger råd eller bistand innen lønn og HR-området, sier Sunde.

Spesialistkompetanse

Foruten regnskap og lønn vil dette teamet også kunne bidra med spesialistkompetanse innen HR-rådgivning og arbeidsrett.

-Det gjør tilbudet vårt komplett på mange måter. Vi tror mange bedrifter er opptatt av å se helhet, ikke minst i forhold til stadig flere nye lover og regler som skal ivareta både miljø, sikkerhet og medarbeidere. Vår tverrfaglige tilnærming gir bedriftene en god tilgang til ulike tjenester hos en og samme leverandør, sier Sunde.

BILDE: Når BDO styrker sin satsing på HR- og lønnstjenester i Trondheim, er dette noen av de som er sentrale i teamet i kontorene på Lerkendal. F.v. skatterådgiver Erling Bye (BDO Advokater), advokatfullmektig Berit Foss Presthus (BDO Advokater), senior lønnskonsulent Gerd Helen Aune og partner Arve Sunde, som leder regnskap i region MidtNord og HR- og lønnssatsingen. Anne Herring, Marit Album Kvernmo og Tore Hoem deltar også i arbeidet, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Og dette er noe av tjenestene lønn og HR-teamet i Trondheim nå kan tilby:

 

Lønnskjøring og andre lønnstjenester:

*Kvalitetssikring av input

*Rapportering

*Syke- og fraværsoppfølging

*Oppfølging refusjoner NAV

*Pensjons- og forsikringsadministrasjon

*Kontroll og oppfølging av reiseregning og utlegg

*Lønnstjenester på tvers av landegrensene i Norden

*Lønnsberedskap – backupløsning på lønn

*Effektive systemer for både små, mellomstore og store virksomheter

*Reise og utlegg på nett og mobil

*HRM-system integrert med lønnssystemet

*Mulighet for lønnsslipper via app

 

Ekspertisen fra BDO Advokater innebærer:

*Høy kompetanse innen arbeidsrett og tilhørende rettsområder:

*Rådgivning og bistand med GDPR-regler

*Bistand med arbeidsrettslige prosesser

*Ansettelsesavtaler, bonusavtaler, sluttavtaler

*Bistand i oppsigelsesprosesser

*Bistå med ansettelsesforhold ved oppkjøp av virksomheter

*Faglig rådgiver som kan besvare alle spørsmål innenfor fagområdet

*Bistand med skatterettslige vurderinger knyttet til lønn og skatt (eks. velferdstiltak, naturalytelser, medeierskap)

*Opsjonsbaserte belønningsmodeller

 

BDO sine rådgivere kan tilby tjenester innen:

*Faglig ekspertise med høy kompetanse innen leder- og organisasjonsutvikling, herunder HR/human-kapital

*HR-policy/ kompetansestrategi/ læringsstrategi

*Rekruttering og innføring av nyansatte

*Utvikling og mobilisering av ansattes kompetanse, styrker og ressurser

*Medarbeiderundersøkelse med fokus på kultur

*Konsept for gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler

*Prestasjonsutvikling og belønningssystemer

*Gjennomgang av arbeidsprosesser

*Prosessledelse/ møteledelse

*Styrkebasert leder-, organisasjon- og teamutvikling

*Kurs i stressmestring

*Kurs i kommunikasjon

 

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med oss så kan vi hjelpe din bedrift eller les mer om HR, lønn eller arbeidsrett her.