1:

BDO til topps i stor kundeundersøkelse

Hawraz Suleiman, Manager Business Services |

18. juni 2019

I en undersøkelse fra analysebyrået EPSI Rating, får BDO den beste tilbakemeldingen av alle de store norske revisjonsselskapene.

Ifølge undersøkelsen, er det BDO som i løpet av det siste året har vært best på å møte kundenes forventninger. BDO er i tillegg det selskapet med færrest klager på revisjonstjenestene, oppgir EPSI.

EPSI angir i underkant av 76 poeng på skalaen 1-100, som meget bra. Blant de store selskapene er altså BDO på topp, med 74,9 poeng, noe som gir plassen foran Deloitte, KPMG, EY og PwC.

Grunnarbeidet i undersøkelsen er gjort av Norstat i perioden fra 1. april til 27. mai i år, og deretter satt sammen av EPSI. Totalt er det gjennomført nesten 900 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere, oppgir EPSI selv.

Generelt sier EPSI at bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsscore under 60, har store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli. Resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. 


- BDO har de siste årene hatt et sterkt fokus på å skape den beste kundeopplevelsen. At deltakerne i undersøkelsen oppgir oss som den beste aktøren blant de store selskapene, kan være et uttrykk for at vi har lykkes med dette, sier administrerende direktør Martin Aasen.

Han setter også pris på at BDO oppgis som det selskapet med færrest klager på revisjonstjenestene.

- Dette er også en del av den gode kundeopplevelsen. Når det kommer henvendelser fra kundene så tar vi selvsagt tak i det, for vi skal aldri lene oss tilbake og si at vi er fornøyd bare antallet henvendelser går ned, fortsetter Aasen.

EPSI Rating er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Det norske selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i flere andre europeiske land. 

Les mer om revisjon i BDO her.