• Beskytt din virksomhet før det er for sent

Beskytt din virksomhet før det er for sent

21. mai 2019

Cyberangrep er en raskt voksende trussel mot norske virksomheter av alle størrelser. I løpet av de siste fem årene har antall dataangrep blitt doblet.

- Det er ikke lenger et spørsmål om hvis, men når, cyberkriminalitet vil ramme din virksomhet. Det eneste spørsmålet er hvorvidt du er rustet til å stå imot, sier sikkerhetsekspert i BDO, Håkon Lønmo.

Styret og ledelsens ansvar

Angrepene blir flere, mer utspekulerte og forårsaker stadig større skade. Samtidig er ofte styrene og daglige ledere som blir holdt ansvarlige.

- Å ta dette på alvor er ledelsen og styrets ansvar, likevel er det mange norske virksomheter som ikke har tatt innover seg at trusselen er reell. Dette gjelder i hovedsak små og mellomstore virksomheter, da de ofte har de minst beskyttede maskinene, kontoene og nettverkssystemene. Når vi vet hvordan et angrep kan lamme driften og forårsake store tap, er det vel verdt å unngå den risikoen, sier Lønmo.

Størst risiko for små og mellomstore bedrifter

Høy digitaliseringsgrad gjør norske bedrifter ekstra sårbare. Små og mellomstore bedrifter er særlig utsatte fordi de ofte har de minst beskyttede maskinene, kontoene og nettverkssystemene. I tillegg til egne data kan de også ha tilgang til større partneres datasystemer, og dermed verdifulle data og immaterielle rettigheter.

- Vi sikrer og forsikrer det meste rundt oss - bygninger, ansatte, materiell og andre eiendeler. Samtidig vet vi at et cyberangrep er langt mer sannsynlig enn for eksempel en brann. Da er det paradoks at bedriftskritisk data ikke blir beskyttet på tilsvarende måte, sier Lønmo.

Heldigvis kan enkle sikkerhetstiltak bidra til at du som leder eller småbedriftseier sover bedre om natten. BDO Cybersecurity hjelper kundene med å identifisere risiko, beskytte verdier, samt oppdage og håndtere sikkerhetshendelser.