• BETTER SAFE THAN SORRY

BETTER SAFE THAN SORRY

26. april 2019

- Jeg er genuint opptatt av å skape sikkerhet, sier Mahmoud Farahmand og det er kanskje ikke så rart. Vokser du opp i Iran etter revolusjonen i 1979 og har foreldre med ulovlig trykkeri i kjelleren, er kanskje følelsen av usikkerhet noe du får inn med morsmelken.

- Vi flyttet til Norge da jeg var åtte år gammel, og etter hvert falt valget på Porsgrunn. En akkurat passe stor og akkurat passe søvnig by i Telemark. Jeg ble en av gutta i gata og gjorde det gutter i gata gjør, sport, skole, uskyldige røverstreker. Etter videregående ble det førstegangstjeneste, hvor det kom frem at jeg snakket Farsi. Jeg tenkte ikke noe mer på det, der og da.

Mahmoud smiler skjevt, han tenker kanskje på hvordan noe nevnt i en bisetning kan komme til å prege et helt liv.

Meld deg på Risikokonferansen 2019 her.

Sikkerhet har blitt min greie

- Etter endt førstegangstjeneste tok jeg ingeniørutdannelse på Høyskolen i Telemark. En ettermiddag etter at jeg var ferdig med utdannelsen ringte de fra forsvaret og lurte på hvor fort jeg kunne dra til Afghanistan. Jeg kan dra i morgen, sa jeg. På fleip. Et par dager etter var jeg på Lutvann, og noen dager etter det igjen stod jeg på bakken i Afghanistan. Senere begynte jeg på arabisk-kurset på Forsvarets Sikkerhets og Etterretningsskole. Etter det bar det til Afghanistan igjen, der var jeg noen måneder i året mens jeg jobbet i forsvaret. Ikke bare en verden, men et univers unna den trygge småbyoppveksten min. Sterke, tankevekkende og ikke minst lærerike opplevelser på rekke og rad. Jeg ble i forsvaret i 8 år, etter det havnet jeg i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, så ble det Jernbaneverket, mer sikkerhet og beredskap. I 2017 havnet jeg i BDO. Sikkerhet har blitt min greie, jeg ser ikke for meg at jeg noen gang kommer til å jobbe med noe annet.

Det blir en liten tenkepause. Mahmouds fagfelt er komplekst, ord må komme ut i riktig rekkefølge.

Historien er full av enorme sikkerhetslekkasjer

- Sikkerhet er et ekstremt spennende felt å jobbe i. For det første er sikkerhet alltid – uansett – preget av den menneskelige natur, og det er en skrøpelig, interessant og utfordrende affære. Vi overdriver konsekvent våre egne evner og ferdigheter, til og med vår egen ydmykhet. Dermed oppstår det situasjoner hvor personer som reiser til utlandet i embetes medfør trosser alle råd de har fått fra sikkerhetseksperter, rådgivere og nasjonale etterretningsorganer, fordi de ”valgte å vurdere situasjonen selv.” Historien er full av enorme sikkerhetslekkasjer utelukkende basert på elendig dømmekraft og monumental narraktighet.

Grunnmuren til tillit     

- For det andre er opplevelsen av sikkerhet grunnmuren til tillit, en faktor som må være tilstede for økonomisk vekst. Det er rett og slett sikkerhet og opplevelsen av trygghet som driver verden fremover. Og hva dette innebærer kan variere. De fleste sivilisasjoner og riker er bygget på konflikter og maktbruk, noe som preger kultur og tankesett. Nasjonaldager markeres med demonstrasjon av makt. Scandinavia er unntaket; satt litt på spissen er det mest voldsomme som skjedde da grunnloven i Norge ble dannet var at barn gikk i tog. Dette preger selvsagt nordmenn når vi er drar til utlandet; mange er bokstavelig talt svært blåøyde, vi tror alle tenker og er som oss. Og det er her behovet for selvinnsikt kommer inn, kanskje den vanskeligste menneskelige egenskapen å ha. Det gjelder å være klar over sin egen svakhet og sine egne begrensninger, og legge opp systemer og strategier som reduserer risikoen for å gjøre dumme ting, si mer enn du ønsker og havne i farlige situasjoner. De fleste ulykker skjer kanskje i hjemmet, men de med størst konsekvens skjer nok på reise.

Å kjenne seg selv

- Det gjelder å kjenne seg selv, på godt og vondt, sier Mahmoud til slutt, og ikke minst, kjenne sin egen verdi. Ikke bare i kroner og øre, men som potensiell døråpner og nettverksbygger. Norge kommer til å være ett av de rikeste landene i verden i en del år fremover, dette overføres til innbyggerne. Det er både dumt, naivt og farlig å ikke være klar over hvilken verdi du representerer når du er på reisefot. For mennesker som ønsker å bruke deg til sitt eget formål, kjenner verdien din uhyggelig godt.

Meld deg på Risikokonferansen 2019 her.