• Disse jentene tar over sjefsstolene i BDO

Disse jentene tar over sjefsstolene i BDO

11. oktober 2019

I dag tar tre jenter over sentrale stillinger i BDO for en dag. - En viktig markering, men jeg håper slike dager blir unødvendige i fremtiden, sier administrerende direktør i BDO i Norge, Martin Aasen

11. oktober er den internasjonale jentedagen. Da stiller tusenvis av ledere opp for Plan Internationals initiativ "Girls Takeover", og gir stillingen sin til en jente for en dag. Hensikten er å fremme likestilling og jenters rettigheter.

I BDO er det Martin Aasen, administrerende direktør for BDO i Norge, Henning Torgersen, leder for Business Analytics i BDO i Norge, og Roger Telle-Hansen, leder for Oslo-regionen, som trer til side. De gir sjefsstolene til Ida Sofie Aagard Bredholt (16), Linnea Steinveg (17) og Gine Alida Ellingsen (19).

Initiativet gjennomføres også på BDOs kontorer i Trondheim og Hamar i løpet av oktober.

 

Jobber for likebehandling i karriereløpet

Revisjonsbransjen har underrepresentasjon av kvinner på partner- og ledernivå. BDO jobber i dag langs flere akser for å komme dette til livs.

Et viktig grep handler om likebehandling i BDOs karriereløp.

- Vi er opptatt av kjønnsbalanse i alle forfremmelser og nyansettelser. Dette er noe vi er bevisste på og følger opp tett, sier Aasen.

BDO opplever at de mister medarbeidere i forbindelse med foreldrepermisjon. I den forbindelse er det gjort flere grep for å tilrettelegge for ulike livsfaser og behov.

- Vi har gjennomgått våre retningslinjer relatert til foreldrepermisjon, og vi har fjernet flere policyer som kunne oppfattes som diskriminerende.

- I tillegg har vi lansert programmet “Foreldrepermisjon fra A til Å”, som skal gjøre det lettere for både kvinner og menn å planlegge periodene før, under og etter permisjon.

 

Like muligheter

Aasen håper «Girls Takeover» kan bidra til bevisstgjøring , både når det kommer til likestilling i arbeidslivet generelt, og i BDO spesielt.

- Selv om jeg synes dette er et godt og viktig initiativ, håper jeg at det blir overflødig i fremtiden. Vi jobber etter et mål om kjønnsbalanse i hele organisasjonen vår. Når hele næringslivet er i mål, trenger vi ikke en «Girls Takeover» lenger.

Ida Sofie Aagard Bredholt, som tar over for Aasen på fredag, ser på dagen som en god mulighet til å fremme jenters rettigheter.

- Jeg syntes dette er en fin måte å synliggjøre og bevise at jenter kan gjøre det samme som gutter. Kjønn skal ikke ha noe å si på muligheten din til å være en leder.