1:

Har du en drøm om å lykkes med en vekstbedrift? Da kan dette teamet hjelpe deg

23. oktober 2019

Det er få som kjenner utfordringene gründere, startups og scaleups møter i næringslivet, som dette teamet i BDO.

Fra lokalene i Trondheim, og med kolleger over hele landet, ønsker de å være en langsiktig partner som guider samarbeidspartnere gjennom store og små hindringer på veien mot å realisere en bedriftsdrøm.

- BDO er aktive i både nasjonale og regionale akseleratorprogram og klyngeprosjekter, som Tequity Cluster og UT Prosjektet i Midt-Norge – og vi støtter allerede en rekke oppstarts- og vekstselskaper. Dette har gitt oss god forståelse for bransjen, sier Magne Aasheim, partner i BDO og leder for den tech-orienterte Startup- og Scaleup satsingen i BDO.

 

Innovative regioner

At det er fra Trondheim bransjesatsingen ledes, er ikke tilfeldig. I en ny rapport fra EUs Regional Innovation Scoreboard (RIS) rangeres Trøndelag som Europas 15. mest innovative region, og Oslo og Akershus er på 16.plass. Store institusjoner som Sintef, NTNU og Siva, fungerer som inkubatorer for spesielt tech-orienterte oppstartselskaper i regionen. I tillegg fins det både finansinstitusjoner og ulike nettverk som engasjerer seg i nyskaping og innovasjon.

Les mer:  EUs innovasjonskåring

 

For mange av bedriftene i en oppstart- eller vekstfase, så er utfordringer rundt ledelse, administrasjon, økonomi og kapital/likviditet gjerne noe som kan forsinke utviklingen av virksomheten eller et spesielt konsept. Dersom en gründer trekke inn profesjonelle investorer, kan det også være vanskelig å ha full oversikt over hva som kreves. I begge tilfeller kommer BDO inn og kan gi råd eller direkte støtte til virksomhetene. Og en av de viktigste faktorene for at BDO klarer å løse ulike kundebehov, er de tverrfaglige teamene man kan sette sammen – både i Trondheim, nasjonalt eller internasjonalt.

- Vi ønsker å finne praktiske løsninger på utfordringene, og samtidig hjelpe deg med å identifisere og utnytte nye muligheter. Da er et tett samarbeid på tvers av våre tjenesteområder, med kundens behov og utfordringer i fokus, selve nøkkelen. I bransjegruppa  har vi enkel tilgang til alt fra regnskapsførere, CFO ressurser, transaksjonsrådgivere, jurister til robotics programmerere og cyber security rådgivere mv. Dette er en sterk og relevant  løsningsrigg for oppstarts og vekstselskaper, mener Aasheim.

 

Noe av det Oppstart og vekst-teamet jobber mest med, er:

 • Regnskap og lønn
 • Administrative tjenester og støttefunksjoner
 • Utleie av skalerbar CFO / økonomileder (“Management for hire”)
 • Prosjektregnskap og rapportering til offentlige støtteordninger, herunder EU Horizon 2020
 • Bistand i søknadsprosesser og med offentlige støtteordninger
 • Kapitalinnhenting (egenkapital og lånekapital)
 • Likviditetsstyring og prognoser
 • Strategi- og forretningsutvikling for å styrke konkurransekraft
 • Døråpner og bistand i internasjonaliseringsprosesser
 • Revisjon og attestasjonstjenester
 • Exit/salg av hele eller deler av selskapet
 • Finansiering- og eierstrategi
 • Skatt og avgift, ansettelsesavtaler, samarbeidsavtaler, aksjonæravtaler og selskapsrett

 
- Som internasjonalt selskap har BDO dessuten relevante bransjekontakter inn mot alle de sterke regionene i Europa og verden for øvrig. Vi kan være en døråpner inn i ulike land for de som ønsker det, sier Aasheim.

Du finner mer om BDOs Oppstart- og vekstsatsing her.