1:

Grette deler sine erfaringer med outsourcing av økonomi

Hawraz Suleiman, Manager Business Services |

17. juli 2019

Hos advokatene i Grette teller hver eneste time. Derfor legger de eget fokus der de er best – på jus og prosedyrer. En ekstern sparringspartner på økonomi og og effektivitet sørger for at de alltid er «fit for fight».

– Da vi vurderte dette for fire år siden, var det mange som mente at økonomien måtte vi ha internt. At vi måtte ha kontrollen selv. Nå har vi svaret.

Partner og daglig leder Jacob S. Bjønness-Jacobsen i Grette ser utover fjorden fra advokatkontoret på Filipstad Brygge på Tjuvholmen. Advokatkontoret har 130 års erfaring i ryggen og er spesialister på jus, prosedyrer og næringsliv. De har innsett at de er best på nettopp det: Jus og prosedyrer.

Økonomien er derfor, i sin helhet, nå satt ut til revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO. Via Xledgers skybaserte plattform håndteres økonomien sømløst og enkelt.

– Advokattimer er en ferskvare. Det er ikke noe som kan lagres og spares til senere, sier Truls Oftedal Ellingsen i BDO.

I praksis er Truls og hans team i BDO økonomiansvarlige i Grette. Deres oppgave er å sørge for at Grettes tall alltid er riktige og oppdaterte, og levere ukentlige analyser som bidrar til at Grette disponerer sine ansatte bedre og kan fakturere flere timer. Det skjerper Grette.

– Takket være BDO får vi et løpende eksternt korrektiv og en inspirator som utfordrer oss. At de er eksterne gjør at vi må stramme oss litt ekstra opp, sier Bjønness-Jacobsen.

 

Enklere å outsource økonomien

Målet er å øke fleksibiliteten samtidig som vi reduserer risiko. Advokatselskapet Grette er en del av en større trend der stadig flere virksomheter tenker nytt om hvordan de organiserer sin økonomifunksjon.

– Hvis Ola eller Anne blir syke, kan BDO med Xledger som motor steppe inn hos våre kunder på timen. Det reduserer risikoen for dem, forteller Oftedal Ellingsen.

Samtidig kan BDO bidra med spesialkompetanse og avlaste Grette ved kapasitetsbehov.

– Grette tjener penger på å være gode advokater. Vår oppgave er å sørge for at det administrative flyter så enkelt som mulig, sier Oftedal Ellingsen.

Det innebærer også å sørge for at Grette tar i bruk de beste prosessene. Alt styres via Xledgers skybaserte økonomisystem, helt strømlinjeformet.

– Vi opplever at økonomien nå flyter av seg selv. Vi kan bruke alle honnørordene i ordboka. Det går raskere, er mer fleksibelt og blir bedre dokumentert, sier Bjønness-Jacobsen.

Han er ikke tvil om at resultatet er bedre enn om Grette hadde beholdt økonomifunksjonen internt.

– Eksterne partnere leverer høyere ytelse enn vi ville fått internt. De eksterne kan vi bytte ut i overimorgen, sier Bjønness-Jacobsen med et vennlig, men utfordrende smil over bordet til partneren i BDO.

 

Les mer om Management for Hire her.

 

Vil du vite mer? Se våre fem råd til deg som vurderer outsourcing av regnskapet.