• Kontroll på alt som skjer - og klar for det som måtte komme

Kontroll på alt som skjer - og klar for det som måtte komme

17. oktober 2019

Vi er hos Pareto Asset Management i Oslo, med oss har vi Hannah Nguyen Lindseth fra BDO og sammen med Paretos Finansdirektør Svend Bergh skal vi finne ut mer om BDO-PARETO konstellasjonen; hvorfor den startet, hvordan den fungerer og hvorfor den gjør det. 

 

Svend tar vennlig imot oss, han ser oppsiktsvekkende ung ut og selv om det strengt tatt ikke er relevant for intervjuet starter vi med å spørre han om alderen hans. 

-    Jeg er 37 år gammel, svarer han og kommer umiddelbart med en rettelse. Nei, det stemmer ikke. Jeg er snart 35. Dette skaper en tenkepause. Lurer på hvorfor jeg bommet på det, til og med i feil retning. Her tar han opp det neste, åpenbare spørsmålet helt på egen hånd: I en tidsalder hvor mange ønsker å være tenåringer livet ut og den mentale alderen veier minst like tungt i vektskålen som den fysiske, er det nærliggende å tenke at de fleste ville pitche seg nedover. Kanskje ansvaret han bærer på gjør at han blir voksen for alderen, han skal holde orden på beløp med svært mange tall etter hverandre.

-    Jeg har jobbet i Pareto i fem år, forteller Svend, og kom hit fra Deloitte. Der jobbet jeg som revisor, så jeg skiftet på mange måter side. Dette får naturlig nok et par øyenbryn til å heve seg spørrende. Har master både i regnskap og revisjon, og økonomi og ledelse, forklarer han. 

2 mastergrader i 1 innskutt setning. Ikke noe du hører hver dag.

 

Hannah Nguyen Lindseth fra BDO og sammen med Paretos Finansdirektør Svend Bergh

GODE NABOER OG SAMARBEIDSPARTNERE: Hannah Nguyen Lindseth fra BDO og Paretos finansdirektør Svend Bergh.


Ønsket en fleksibel løsning

-    Jeg gikk fra å være leverandør til å bli kunde, det er en stor fordel å ha sittet på begge sider av bordet. Etter en totalvurdering besluttet vi oss for å outsource regnskapet i Pareto Asset Management. Dels fordi vi hadde et behov for å kunne skalere antallet regnskapsmedarbeidere etter behov. Dette gir oss stor fleksibilitet. Vi kjøpte nettopp et selskap i Sverige, og dette har selvsagt etablert et helt nytt element i hverdagen vår. I slike sitasjoner er det fabelaktig å kunne øke kapasiteten på regnskap umiddelbart.   
   

BDO – Internasjonal og like i nærheten

Vi vurderte tre potensielle samarbeidspartnere, og havnet på BDO av flere grunner. De er tilstede i flere land, og kan trekke veksler på intern, internasjonal tyngde og kompetanse. Samtidig er de lett tilgjengelige, nærhet er viktig.

-   Å treffes ansikt til ansikt er verdifullt på flere plan. Da jeg overtok stillingen som finansdirektør for ett år siden, hadde vi jobbet med å implementere et felles IT-system i ett halvt år, det var helt ferskt. Hannah hadde også nettopp begynt; det var blanke ark på flere plan.

 

 

Betydningen av rutiner

Hannah smiler, det virker som om det har vært et spennende år. 

-    I en slik prosess er det mye som må på plass, sier hun. Solide godkjenningsmatriser er imperativt; at enkeltpersoner kan betale regninger via nettbank representerer en stor risiko. Slikt kan utnyttes av kriminelle miljøer – vi vet det har skjedd. Gode rapporterings-rutiner må også være på plass, pålitelig overføring av data – det er svært mange elementer som må gå opp i det store regnestykket.

Svend skyter inn: - Vi må holde fokus på flere områder samtidig, revisjon løper fast, mens regnskap kan bli preget av nye prosjekter og produkter rådgiverne presenterer i markedet. I tillegg har vi skatt. Skatt forfølger deg hele veien.

Uttalelsen fører til en spontan, unison hodenikking rundt bordet; ”The only certain things in life are death and taxes” er et kjent mantra.

 

Godt samarbeid – roten til alt godt

-    Likevel, fortsetter han, er et godt miljø på samarbeidet det viktigste. Jeg snakker like åpent med Hannah som med kollegaer. Vi er et team, og slik må det være når vi jobber med så kritisk viktige oppgaver. Jeg har noen dager med pappaperm for tiden, og Hannah kan ringe når som helst. Terskelen for kontakt er og må være lav, det er alltid et potensial for å gjøre ting bedre, men det krever guts å etterspørre det.

Hannah samtykker. - Verdiene til BDO er definert som Nær, Åpen og Modig. Dette er nødt til å være mer enn ord på et ark, men det kan være krevende å følge opp. En tett, god relasjon gjør det lettere.

 

Les mer om regnskap i BDO her og Management for Hire her.