Løs kapasitetsproblemet med hjelp fra BDO

Hawraz Suleiman, Manager, regnskap |

05. april 2019

- Hva gjør du når årsregnskapet skal leveres og controlleren din blir syk? Eller når arbeidet topper seg for økonomiavdelingen? En innleid konsulent fra BDO kan være svaret.

- «Management for Hire» er en tjeneste der BDO tiltrer en ubesatt rolle eller fyller et midlertidig behov for kunder. Ofte er dette i forbindelse med permisjoner, store prosjekter og i perioder med ekstra høy aktivitet hos kunden, forteller Andreas Ystgaard Tjemsland.

BDO tilbyr utleie av økonomisk kompetanse som kan dekke de fleste behov når arbeidspresset på økonomiavdelingen blir stort.

Gjør livet enklere

Management for Hire skal gjøre livet enklere for bedrifter i vanskelige eller travle tider.

- Små bedrifter kan ha behov for én person i en kort periode, mens store konsern kanskje trenger hele team. Kompetansebredden i BDO er stor, og det er det viktigste for kundene våre, sier Tjemsland.

BDO har sett at stadig flere virksomheter tenker nytt om hvordan de organiserer økonomifunksjonen. Målet er økt fleksibilitet og redusert risiko. Posten bruker denne tjenesten.

- Årsoppgjøret er en hektisk periode for oss. Det er regler som skal følges og frister som må holdes. Vi har en del ressurser på huset, men det har vært gunstig å få inn ekstra kompetanse i denne perioden, sier fagsjef for konsernregnskap i Posten, Tone Øisjøfoss.

Å få noen ekstra hender og hoder har vært en positiv opplevelse.

- De ble raskt en del av teamet vårt og utførte sine oppgaver effektivt, sier hun.

Fleksibel og serviceinnstilt

Utleid konsulent, Håkon Sandøe Alm-Paulsen hos BDO i Oslo, opplever at kundene stiller strenge krav til kvalitet hos de innleide ressursene.

- De forventer litt ekstra av meg som innleid konsulent. Vi har en bredde i erfaring som gjør at vi raskt kan sette oss inn i kompliserte og nye problemstillinger. Dessuten er det viktig å være fleksibel på tid og arbeidsmengde. Man må være grunnleggende serviceinnstilt, forteller Alm-Paulsen.

Management for Hire er en enkel og effektiv måte å møte tidsfrister, fylle behov og avlaste egne medarbeidere. Les mer om det her.