1:
  • – Vi gjør livet enklere!

– Vi gjør livet enklere!

27. november 2019

Koker det i regnskapsavdelingen? Har virksomheten voksesmerter? Eller nærmer det seg kanskje en fødselspermisjon? Med tjenesten Management for Hire fra BDO tar du vare på dine ansatte samtidig som du tar kontroll over situasjonen.

–     Før jeg begynte i BDO jobbet jeg i Synoptik. Da en av mine kolleger ble langtidssykemeldt leide vi inn en konsulent fra BDO. Dette var i en uhyre hektisk periode, og konsulenten var til uvurderlig hjelp for oss, sier Nina Tjeldflaat. 

I dag jobber hun selv i BDO som Manager og gruppeleder på Regnskap. Hun leder også tjenesten Management for Hire, som er utleie av konsulenter til små og store oppdrag. Erfaringen fra da hun selv måtte leie inn kapasitet utenfra, har vært verdifull nå som hun jobber med å hjelpe bedrifter og virksomheter med å løse deres behov.  

–    Enkelt forklart er Management for Hire utleie av spesialisert kompetanse der det er et midlertidig behov, for eksempel om en nøkkelperson skal slutte, skal ut i permisjon eller blir syk, forklarer Nina. 

–    Vi løser midlertidige kapasitetsproblemer i økonomiavdelingen, fra å gå inn i en selvstendig og hands-on rolle i en liten bedrift til å være en del av et team i en stor virksomhet. 

 

Når det haster 

Behovet for ekstra kompetanse kan oppstå raskt og uventet.  Oppstår det for eksempel sykdom i avdelingen kan vi bidra med ressurser slik at alle daglige oppgaver ivaretas og rapporteringsfrister overholdes. 

–    Jeg vil si at i 70-80 prosent av henvendelsene har det oppstått et akutt behov for bistand. Da har vi mulighet til å trå til på kort varsel, sier Nina.

–    Vi er fleksible og har stor bredde i forhold til erfaringsnivå. Enten du trenger en enkelt person, eller et større tverrfaglig team, alt etter behov. Vi bidrar også i roller som ikke krever en 100 % stilling. Det er fullt mulig å leie en ressurs 2-3 dager i uken. Typiske stillinger som fylles er controller, økonomisjef, regnskapssjef, prosjektleder eller annen bistand innen økonomi. 

En spennende oppgave BDO hjelper til med akkurat nå, er å støtte britiske Go-Ahead når de tar over drift av Sørlandsbanen for Vy den 15. desember. Go-Ahead er nyetablert i Norge, vi bidrar med operativ regnskapskompetanse i en oppstartfase hvor man skal bygge en ny organisasjon.  Alt må gå på skinner fra første dag!


–    For den utleide konsulenten er det et spennende og morsomt prosjekt å være med på, det er også en litt uvanlig utfordring. 

 

Populære konsulenter

Økonomi og regnskap er en bransje som endrer seg i eksplosiv fart, med store krav til økt digitalisering og effektiviseringsgevinster. For noen virksomheter kan det være utfordrende å følge med i denne utviklingen. Dette er utfordringer som BDO sine konsulenter kan bidra med å løse.

–    Jeg tror konsulentene også kan fungere som en verdifull ventil for de ansatte. Ved å leie inn ekstra kompetanse i hektiske perioder kan bedriften avlaste de som er fast ansatt og hindre at disse blir overarbeidet. På sikt vil det spare virksomheten for store kostnader i form av lavere sykefravær og større medarbeidertilfredshet, sier Nina. 

Eller sagt på en annen måte: 

–    Med tjenesten Management for Hire bidrar vi til å gjøre livet enklere, både for ledelsen og de ansatte. 

Les mer om Management for Hire her.


Kontakt oss

Har du et akutt behov, eller vil du vite mer om hvordan vi kan bistå i din bedrift? Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg. 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code