1:

Når virksomheten skal selges

Frode Midttun, Senior Manager Marked og Kommunikasjon |

07. august 2019

Det gjennomføres et stort antall eierskifter i Norge hvert år. Mange av disse transaksjonene innebærer en større eller mindre grad av kompleksitet for selger, og det er helt avgjørende å bruke en erfaren rådgiver i prosessen.

Som eier av et selskap er det viktig å få realisert de verdier som er bygget opp over tid. Da må selskapet gjøres mest mulig attraktivt for kjøper.


Det kan være mange årsaker til at det er aktuelt å selge egen virksomhet. Virksomheten kan ha nådd et stadium i sin utvikling hvor det er naturlig å vurdere en ny eier eller en strategisk partner. I familieeide selskaper blir det på et tidspunkt aktuelt med generasjonsskifte. I andre tilfeller ønsker eier å realisere hele eller deler av verdiene i virksomheten.


For å gi våre kunder mer innsikt og forståelse, gjennomfører BDO en rekke seminarer. Partner Per Ove Giske og Senior Manager Jonas Hjertson er to av foredragsholderne med samlet erfaring fra et stort antall transaksjoner i tilknytning til kjøp og salg av virksomheter.


- På disse seminarene kommer vi med konkrete eksempler på hvordan eiere bør gå frem for å oppnå et best mulig resultat. Vi kommer med tips og innspill til hva som kan gjøres i forkant av selve salgsprosessen. Vi svarer også på sentrale spørsmål om hvordan man kan oppnå best mulig pris, hvilke forberedelser som bør gjøres og hvordan selve prosessen kan gjennomføres, sier partner Per Ove Giske.

 

BDO bistår i salgs- og oppkjøpsprosesser

Å gjennomføre et eierskifte er ofte en stor og ressurskrevende oppgave. I BDO har vi dedikerte ressurser med lang erfaring med å bistå selskaper med finansiell rådgivning i tilknytning til gjennomføring av salgs- og oppkjøpsprosesser, samt tjenester knyttet til kartlegging av finansielle forhold ved oppkjøp, salg, fusjon, fisjon, kapitalinnhenting og børsnotering.


- I BDO har vi bistått alt fra små- og mellomstore privateide selskaper, til store børsnoterte konsern i Norge og internasjonalt. Vi jobber med privateide investeringsselskaper, venture- og private equity-selskaper og virksomheter innen offentlig sektor, sier Jonas Hjertson.


Nærmere informasjon om seminare finner du på seminarsidene våre og mer informasjon og transaksrådgivning finner du her.