• Nordic Finance Innovation etablerer bærekraftsnettverk - BDO ser frem til å lede dette viktige samarbeidet

Nordic Finance Innovation etablerer bærekraftsnettverk - BDO ser frem til å lede dette viktige samarbeidet

Frode Midttun , Markeds- og kommunikasjonssjef, SørVest |

09. oktober 2019

Samarbeid er en forutsetning for å lykkes med omstillingen til en bærekraftig økonomi. BDO har nå fått muligheten til å fasilitere et omfattende samarbeid i bank- og finansnæringen gjennom bærekraftsnettverket til Nordic Finance Innovation (NFI).

- Vi ser fram til å lede dette viktige samarbeidet sammen med NFI. Bank- og finanssektoren spiller en essensiell rolle i arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling gjennom å stille krav for tilgang til kapital. Ansvaret og forventingene til sektoren tydeliggjøres blant annet gjennom at EU-kommisjonen har pekt på kapitalmarkedene som en av de viktige driverne for å realisere EUs klimamål og FNs bærekraftsmål, sier senior manager Ann-Cathrin Karlsen Hoffman i BDO Rådgivning.

 

NFI med eget bærekraftsnettverk

NFI ble grunnlagt i 2015 av Chris Skinner og Iren Tranvåg, i samarbeid med Vipps og BankAxept, og er en FinTech-arena og nettverk for inspirasjon, innovasjon og læring. Medlemsmassen inkluderer viktige banker og finansieringsinstitusjoner, samt tech- og fintechselskaper. 

Det er hovedsakelig to spor som krever endring i bank- og finanssektoren; nye forretningsmuligheter og økt risiko knyttet til bærekraft. Utfordringene er komplekse og forventinger fra myndigheter og kunder krever handling innen kort tid. 

- NFI har som mål å imøtekomme utfordringer og muligheter i bank- og finansnæringen særlig knyttet til digitalisering og globale endringer. Bakgrunnen for opprettelsen av bærekraftsnettverket er et stort behov for økt kunnskap om bærekraft, samt mulighet til å diskutere utfordringer og dele erfaringer relatert til endringer i egen forretningsmodell, sier Karlsen Hoffmann.

 

Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

Samarbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling, og anses som så viktig at det har fått et eget bærekraftsmål. FN fremhever at samarbeid er nødvendig for å fremskaffe nødvendige økonomiske midler og tilrettelegge for nødvendig teknologisk utvikling som trengs for å nå bærekraftsmålene.

- Gjennom bærekraftsnettverket til NFI får medlemmene en arena for diskusjon og samarbeid om løsninger i omstillingen til en bærekraftig økonomi, og er et godt eksempel på hvordan bank og finans kan arbeide strukturert med å nå bærekraftsmål 17, sier partner Kristine Øvrebø i BDO Rådgivning. 

 

BDOs rolle i nettverket

I tråd med FNs forventninger til partnerskap vil nettverket bygge på felles verdier, visjoner og mål som plasserer mennesker og planeten i sentrum.

- BDO bidrar til nettverket med vårt konsept for bevisstgjøring om bærekraftig utvikling, hvor vi anvender en forskningsbasert tilnærming til hvordan kunnskap utvikles, utforskes og implementeres. Gjennom dette vil nettverket ha en effektiv tilnærming til læring og kunnskapsdeling, som allerede er testet i både offentlig og privat sektor. En viktig rolle som fasilitator for nettverket er også å inspirere til samarbeid mellom NFIs medlemmer, samt tilrettelegge for kunnskapsdeling og fasilitering av diskusjoner, sier Øvrebø.