• Norsk sjefsøkonom: Pilene peker fortsatt oppover, men «oljeskam» påvirker kronekursen

Norsk sjefsøkonom: Pilene peker fortsatt oppover, men «oljeskam» påvirker kronekursen

Hedda Bull-Hansen Sarhan, Manager, Marked og kommunikasjon |

20. november 2019

Sjefsøkonom i Danske Bank, Frank Jullum, så inn i krystallkula da han besøkte BDO i Vika i november. Han kunne fortelle om redusert fare for global resesjon, god fart i norsk økonomi, og om hvordan «oljeskam» påvirker kronekursen.

Norge er en liten og åpen økonomi, med en sterk eksponering mot olje og gass. Det betyr at utviklingen i den globale økonomien har stor innvirkning på norske forhold. 

- Den største trusselen mot norsk økonomi nå er en global nedtur, forklarte Jullum til de over 70 seminardeltakerne hos BDO i Vika i Oslo. 

 

Politisk uro skader internasjonal økonomi

Med Brexit og handelskrigen mellom USA og Kina følger politisk uro og usikkerhet. Dette har fått negative konsekvenser for den globale økonomien.  

- Når det er usikkerhet rundt politikk og økonomiske rammebetingelser, legges investeringer på is. Da får vi et negativt sjokk inn i økonomien. Det er dette vi har sett særlig i forbindelse med handelskrigen, og også Brexit. Siden begynnelsen av 2018 har mange viktige internasjonale økonomiske indikatorer pekt nedover, forklarte Jullum.

Dette har bidratt til at OECD i september spådde den svakeste globale veksten siden finanskrisen. Men Jullum er ikke like pessimistisk: 

- Utviklingen det siste halvåret viser tegn på stabilisering i den globale økonomien. Fraktvolumer, den globale innkjøpssjefindeksen (PMI) og investeringene i produksjonskapital, er alle viktige indikatorer som nå ser ut til å slutte å falle, eller til og med peke litt oppover.

Dette indikerer at sjansen for en global resesjon er betydelig redusert, forteller han.

 

Annerledeslandet

Det betyr at nedsiderisikoen i norsk økonomi også er mindre. Og ting går allerede godt.

- Norge har klart seg bra gjennom oljekrisen og global politisk uro. Vi har mulighet til å drive effektiv motkonjunkturpolitikk og å investere i omstilling. Veksten i norsk økonomi ligger nå over trendveksten og sysselsettingsgraden er høy, sier Jullum. 

Men han roper likevel et lite varsko. 

- Vi har et stramt arbeidsmarked, mange får ikke tak i den kompetansen de trenger. Det kan virke prisdrivende på sikt. 

 

Klima og miljø er en faktor i norsk økonomi

Han peker også på et relativt nytt element med innvirkning på norsk økonomi. Han kaller det «oljeskam».

- Oljeprisen er tilbake på et godt nivå og vi har et høyere rentenivå enn våre viktigste handelspartnere. Likevel responderer ikke internasjonale investorer på dette ved å kjøpe norske kroner, slik man historisk har kunnet forvente, og krona er svak. Vi tror dette handler om usikkerhet knyttet til rammebetingelsene for oljeindustrien, i kombinasjon med at enkelte investorer bevisst unngår å putte penger i fossil energi. 

Jullum mener klima og miljø gjør seg gjeldende også i andre deler av norsk økonomi. Selv med god vekst på tvers av sektorer og solid kjøpekraft i befolkningen, opplever varehandelen et fall. 

- Konkurransen fra utenlandsk netthandel er selvfølgelig viktig her, men vi tror også at dette har med klima- og miljøbevissthet å gjøre. Varehandelen er avventende til konsekvensene av den økte oppmerksomheten som rettes mot gjenbruk og redusert forbruk, mener Jullum.

Administrerende direktør i BDO, Martin Aasen, synes Frank Jullums betraktninger rundt dette er interessante.

- Dette viser at bærekraftspørsmål nå er en reell faktor på flere nivåer i norsk økonomi. Vi har sett dette komme en stund og opplever nå stigende etterspørsel etter våre bærekrafttjenester. Dette er ikke bare knyttet til klima og miljø, men gjelder også områder som likestilling og arbeidsliv. Ikke minst er det mange som trenger hjelp til å finne ut hvordan de skal sette dette ordentlig på agendaen i egen virksomhet. Bærekraft er dessuten i ferd med å bli et stadig mer integrert element i hvordan vi jobber som rådgivere, på tvers av tjenesteområdene våre.