Ny analyse om bygg- og anleggsbransjen: Stor vekst, men rekordlave marginer og høy risiko

26. september 2019

- Dette paradokset kan få alvorlige konsekvenser. Vi ser at stadig færre selskaper byr på de store, viktige infrastrukturprosjektene, sier Henning Dalsegg, partner og bransjeansvarlig i BDO.


Lave marginer, på tross av høy vekst

Den årlige Bygg- og anleggsanalysen fra rådgivings- og revisjonsselskapet BDO viser at bygg- og anleggsbransjen preges av rekordlave marginer. Etter flere år med nedgang gikk marginene i bransjen ytterligere ned fra 2017 til 2018, fra 4,7 prosent til 4,5 prosent. De store aktørene innen bygg opplevde det største fallet, fra 4,3 prosent til 2,7 prosent. 
- Det som er mest oppsiktsvekkende i år er marginfallet for de store innen bygg, som er på 1,7 prosentpoeng. Høy konkurranseintensitet i bransjen gir et kontinuerlig press på pris. Mye av forklaringen ligger her, i kombinasjon med dårlig risikohåndtering, sier Henning Dalsegg. 

Samtidig vokste markedet med hele 10,5 prosent i samme periode. Utsiktene for videre vekst er også gode. 
- En av de viktigste driverne bak denne veksten er store, offentlige infrastrukturprosjekter og knutepunktutviklingen som følger av disse. Utfordringen med disse prosjektene er at mye av prosjektrisikoen blir overført til entreprenør, og dette tror vi bidrar sterkt til de dårlige resultatene, forklarer Henning Dalsegg.

 

De store lider mest

Det er i hovedsak de største entreprenørene som har kapasitet til å ta de store, offentlige oppdragene. Det er også disse aktørene som opplever de laveste marginene. De største anleggsaktørene, dem med over 500 millioner kroner i omsetning, hadde en gjennomsnittmargin nede på 2,3 prosent i 2018. 
- Konsekvensen er at de ikke vil gå inn i de store, offentlige prosjektene, og denne utviklingen ser vi allerede, sier Henning Dalsegg.

 

Tror på konsolidering og kontraktsendringer

Han mener løsningen på denne situasjonen kommer til å komme fra to kanter.
- Vi forventer en konsolidering på tilbudssiden slik at det blir flere større aktører som er i stand til å ta de største jobbene. Vi tror også at de største utbyggerne må gjøre prosjektene mer attraktive, blant annet med tanke på risikofordeling og vektlegging av pris opp mot andre kriterier. Kommer dette på plass kan det enorme vekstpotensialet i bransjen virkelig realiseres i løpet av de neste årene, sier Henning Dalsegg.

 

Om analysen:

BDO gjennomfører hvert år markedets mest omfattende analyse av bygg- og anleggsbransjen, med over 4000 selskaper i analysegrunnlaget.

 

Du finner den årlige bygg- og anleggsanalysen her og omtale om de ulike tjenestene innen bygg- og anleggsbransjen her: