Bærekraftig utvikling på Sunnmøre

Frode Midttun, Markeds- og kommunikasjonssjef, SørVest |

13. august 2020

Sunnmøringene har historisk sett vært nytenkende, hardtarbeidende og flinke til å finne nytt levebrød, uavhengig av råvaretilgang. Det kan være en del av forklaringen på at 2.000.000 kubikk fjell har blitt flyttet for å kunne opparbeide en ny næringspark på Sunnmøre, nærmere bestemt på Digerneset i nye Ålesund kommune. For 12 år siden var det kun fjell her. I dag jobber 720 i næringsparken, og målet er 1000 arbeidsplasser innen utgangen av 2020.

Digernes næringspark er et knutepunkt for hele regionen hvor alle veier møtes. Med den nye Møreaksen, fergefri E39 og det fremtidige Storfjordsambandet, ligger alt vel til rette for et nytt handels- og logistikksentrum på Sunnmøre. Mange store aktører har allerede etablert seg i næringsparken. Felles for både etablerte og potensielt nye aktører er at det er god infrastruktur og store muligheter for å ekspandere sin virksomhet her.

 

Forprosjekt Digerneset Innovasjon

Nå går startskuddet for et nettverksprosjekt som har fått navnet Digerneset Innovasjon. Forprosjektet har fått godkjent finansiering fra Innovasjon Norge, og prosjektet involverer 20-talls partnere fra akademia, det offentlige og næringslivet. Daglig leder Jan Petter Larsen i Digerneset Næringspark har en sentral rolle i prosjektet.

Daglig leder Jan Petter Larsen i Digerneset Næringspark

 

- Formålet med forprosjektet er å undersøke mulighetene for å etablere Digerneset Næringspark som en fremtidig smart bydel, og et smart knutepunkt for logistikken i regionen. Vi har eiere og partnere som tenker langsiktig og er opptatt av økonomisk bærekraftig utvikling. Målet er å identifisere konkrete kommersielle muligheter og løsninger som kan bidra til å nå målet om en utslippsfri transportsektor, sier Jan Petter Larsen.

For å lykkes med dette er innovativt samarbeid og samhandling mellom næringsliv, akademia og det offentlige helt avgjørende. Prosjektet er avhengig av et sterkt felleskap for å kunne skape økonomisk bærekraft. Derfor er prosjektet en del av Ålesund framtidslab som er deltaker i FNs smartbyprogram United for Smart Sustainable Cities (U4SSC). Ålesund kommune er ansvarlige for driften av framtidslaben. Både BDO og Digerneset Næringspark er partnere i framtidslaben som hovedsakelig arbeider med smart og bærekraftig by- og samfunnsutvikling.

- FN sine bærekraftsmål må vi alle forholde oss til i fremtiden, og et slikt samarbeid som vi nå prøver å skape via U4SSC tror jeg er noe som alle partnere vil få stort utbytte av, sier daglig leder Jan Petter Larsen.

 

Bærekraftige løsninger for hele regionen

BDO er, i tillegg til å være partner i framtidslaben, ansvarlige for prosjektledelsen i Digerneset Innovasjon. BDO ser et stort potensial i å bidra til å realisere større bærekraftsprosjekter som dette. Senior manager Gro Hovde Fiksdahl fra BDO i Trondheim er prosjektleder.

Gro Hovde Fiksdahl, prosjektleder i BDO.

– Vi er svært fornøyde med at Innovasjon Norge har så stor tro på prosjektet, og at vi har fått med partnere som f. eks. Ålesund kommune, Sintef, Posten/Bring, BKK, Sparebanken Møre og Norconsult, for å nevne noen. Bærekraftsmål nr. 17 om samarbeid for å nå målene står helt sentralt i arbeidet. Gjennom arbeidet i forprosjektet ønsker vi å finne bærekraftige løsninger på dagens problemer med morgendagens løsninger, sier Gro Hovde Fiksdahl.

Resultatet av forprosjektet skal sette retning for videre utvikling av bærekraftige løsninger for regionen. Alle partnerne vil jobbe tett sammen om regionale utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling.

- Dette er et omfattende forprosjekt. Jeg tror mulighetsbilde er stort, og vi starter nå øverst i trakten. Alle partnere kan gjennom sitt engasjement og sin kompetanse bidra til å skape veien videre. Dette vil kunne gi positive konsekvenser både for innbyggere, lokalsamfunn, leietakere og øvrig næringsliv, sier Larsen.

I forprosjektet møtes partnere med sine ulike faglige perspektiver for å utforske, og se nye muligheter i samspill med andre. Med et felles mål om å skape en fremtidig smart bydel og regionens mest bærekraftige knutepunkt.

– Forprosjektet har som ambisjon at våre partnere får etablert nye relasjoner og nettverk som kan arbeide videre med bærekraftige prosjekter. Om ikke alle blir med i hovedprosjektet, så vil det komme opp mange ideer og muligheter som gir grunnlag for framtidige samarbeidstiltak, sier Fiksdahl.

Les mer om hva BDO bistår med på bærekraft her og du finner vårt kontor i Ålesund her.