BDO blir enda større på KOSTRA-analyser til kommuner og fylkeskommuner

30. mars 2020

BDO har lenge bistått kommuner og fylkeskommuner med utredninger og analyser med tilhørende rådgivning. Dette samarbeidet går opp flere hakk med den nye avtalen som BDO har inngått med systemleverandøren Framsikt, som har over 150 kommuner som kunder.

Framsikt Analyse er et verktøy som gjør det mulig å utarbeide KOSTRA-analyser på en effektiv og brukervennlig måte. Per i dag abonnerer over 150 kommuner på løsningen. Nå har Framsikt inngått en avtale med BDO for de av deres kunder som ønsker å få bistand til å utarbeide selve analysen. BDO tilbyr videre å gjennomføre dybdeanalyser av utvalgte områder. Der de vanlige KOSTRA-analysene gir informasjon ressursbruk og nøkkeltall på ulike områder, vil dybdeanalyser bidra til innsikt i årsakene til ressursbruken.  

 

Et ønsket samarbeid

- Dette er et veldig ønsket samarbeid fra vår side også, kan partner i BDO ved Oslo-kontoret, Morten Thuve, fortelle. - Ikke nok med at vi allerede er en av Norges største tilbydere innen utrednings-, analyse- og rådgivningstjenester til kommunal sektor, men vi vil nå også kunne tilby å benytte Framsikt Analyse i våre leveranser for de kommunene som allerede abonnerer på systemet. 

Thuve påpeker at beslutninger som tas ved oppstart og gjennomføring av endringsprosesser kan få store konsekvenser for egen organisasjon, samfunnet, brukere og ansatte. 

- Våre utredninger og analyser skal gi trygghet for at virksomhetene tar de riktige valgene og at det skapes motivasjon for endring, fortsetter han engasjert. - Vi er særlig opptatt av å gi faktabaserte råd basert på grundige analyser. Vår hovedmålsetting er å bidra til en kommunal sektor der det oppnås mer tjenester for pengene, og der det ytes en rettferdig, effektiv, forutsigbar og god forvaltning. BDO søker derfor å utfordre etablerte sannheter og bidra til innovative løsninger. 

 

Få alt fra rene dataanalyser til kvalitative vurderinger og workshops 

Gjennom partneravtalen tilbyr BDO en ferdig utarbeidet KOSTRA-analyse med Framsikt Analyse. Analysen vil inneholde ståstedsanalyser av de viktigste tjenesteområdene, samt vurderinger av muligheter for å øke handlingsrommet. Den vil ta utgangspunkt i KOSTRA-gruppene samt anbefalte sammenligningskommuner. Vi tilbyr analysene både som rene dataanalyser eller kan supplerer med kvalitative vurdering. En analyse har en fastpris under kr. 100 000 ekskl. mva.  

Leveransen kan i tillegg inneholde dybdeanalyser som benchmarking og vurdering av handlingsrom, der intervjuer med f.eks. ledelse, ansatte, tillitsvalgte, brukerrepresentanter og/ eller politikere inngår. Pris vil her avhenge av kommunens ønsker, og vil kunne prises til fastpris etter forutgående dialog om ønsket omfang. Leveransene kan i tillegg inneholde arbeidsmøter og gjennomganger med administrasjon og politikere i kommunen.

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med en av våre rådgivere? Ta gjerne kontakt med Morten Thuve eller Øistein Harsem.

Du kan også se hva vi bistår kommuner og fylkeskommuner med her.