1:

BDO fortsetter veksten og slår seg sammen med Nordmøre Revisjon

Frode Midttun, Senior Manager Marked og Kommunikasjon |

30. juni 2020

BDO AS har inngått en avtale om å slå seg sammen med Nordmøre Revisjon AS med virkning fra 1. september 2020. Sammenslåingen sikrer at kundene i begge selskaper vil få tilgang til bred kompetanse og et enda mer komplett tjenestetilbud.

Med sammenslåingen befester BDO sin posisjon som ledende i denne regionen. BDO har i mange år vært etablert med kontor i Kristiansund, og når nå Nordmøre Revisjon blir en del av laget vil vi styrke vår kompetanse og vårt tilbud til næringslivet i regionen.

Nordmøre Revisjon vil inngå som en del av region MidtNord i BDO, som består av ca 400 ansatte fordelt på 18 kontorer – fra Kristiansund i sør til Båtsfjord i nord. 

Nordmøre Revisjon har sterk lokal tilstedeværelse med kontor i Aure, Kristiansund, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Selskapet har 26 ansatte, og leverer rådgivnings- og revisjonstjenester til sine 1150 kunder, som i hovedsak er lokalisert på Nordmøre og i Romsdal.

De to selskapene utfyller hverandre, og vi vil kunne tilby et bredere og mer komplett tjenestetilbud. Gjennom integrasjon med Nordmøre Revisjon får vi tilført dyktige partnere og ansatte, og våre kunder vil oppleve at vi kan tilføre kompetanse som kan hjelpe dem til å nå sine mål.

Tom Aleksandersen, regionleder og partner i BDO i MidtNord.

BDO har vokst betydelig de siste årene, og har planer om videre vekst. En annen fordel for kundene i regionen er at det er etablert tett samarbeid med BDOs andre kontorer i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Med over 70 kontorer rundt om i landet, kan BDO by på spisskompetanse innenfor alle sine kompetanseområder, og sette sammen skreddersydde team for å løse kundenes behov.  

Nordmøre Revisjon sin kompetanse blir viktig i den videre vekststrategien for BDO.

Gjennom integrasjonen får Nordmøre Revisjon en god plattform for videre vekst og utvikling som sikrer eksisterende arbeidsplasser på Nordmøre. Integrasjonen gis oss muligheter for å levere tjenester av høy kvalitet til hele Nordmøre.

Toril Ulfsnes, daglig leder og partner i Nordmøre Revisjon.

 

BDO har flere kontorer på Nordmøre, blant annet i Kristiansund. En oversikt over alle kontorer finner du her.